Raspisan natječaj: Traže se najzaslužniji građani Općine Dobrinj

Općina Dobrinj je raspisala natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dobrinj, i to u 4 kategorije:

1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Dobrinj
Počasnim građaninom Općine Dobrinj može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području
općine Dobrinj, a istakla se naročitim zaslugama za općinu Dobrinj.

2. Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo
Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na
području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog
radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan
i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu općine Dobrinj.

3. Nagrada Općine Dobrinj
Nagrada Općine Dobrinj je godišnje javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba,
udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni
gospodarskog i društvenog života općine Dobrinj kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća
ostvarena tijekom posljednje godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

4. Zahvalnica Općine Dobrinj
Zahvalnica Općine Dobrinj je javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj
osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi općine Dobrinj, zbog date donacije, za uspješnu
suradnju i druge osobite zasluge.
Pravo predlaganja dodjele navedenih javnih priznanja imaju:
– najmanje 5 članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj,
– radna tijela Općinskog vijeća osim Odbora za javna priznanja,
– Općinski načelnik Općine Dobrinj,
– ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području općine
Dobrinj,
– vjerske zajednice i
– najmanje 10 građana s prebivalištem na području općine Dobrinj.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i treba sadržavati:
– podatke o podnositelju prijedloga (do pola stranice formata A4)
– podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi (do jedne stranice formata
A4)
– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja (do tri stranice
formata A4)
– vrstu javnog priznanje za koje se predlaže.

Prijedloge je moguće podnijeti Odboru za dodjelu javnih priznanja (s naznakom: “za natječaj”), Općina Dobrinj,
Dobrinj 103, zaključno do 1. srpnja 2020. godine.

Sve informacije dostupne su i na brojeve telefona 604-161 i 848-344 ili putem e-maila: opcina@dobrinj.hr ili tea@dobrinj.hr.

error: Content is protected !!