Općina Omišalj izdala upute za prijavu šteta nakon katastrofalne tuče

Prirodna nepogoda sukladno članku 3. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu

U utorak 25. srpnja 2023.g. u 2,30 sati područje općine Omišalj pogodilo je snažno nevrijeme praćeno tučom koje je u najvećoj mjeri zahvatilo naselje Omišalj.

“Temeljem članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a radi izvida mogućnosti eventualnog pokretanja postupka za proglašenje prirodne nepogode izazvane obilnim padalinama, ovim putem pozivamo sve građane da uočena oštećenja prijave na obrascu, koji se nalazi u privitku ove obavijesti i dostave ga na e-mail adresu: opcina@omisalj.hr ili osobno u pisarnicu Općine Omišalj, Prikešte 13, zaključno do 31. srpnja 2023.g., radnim danom od 8,00 do 11,30 sati. Uz obrazac potrebno je priložiti i fotografije nastale štete. Obrazac za prijavu štete može se preuzeti i na pultu u prizemlju zgrade Općine Omišalj, Prikešte 13.”, objavljeno je na web stranicama Općine Omišalj.

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je proglašena prirodna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Omišalj, sukladno odredbama Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda, procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ukoliko oni postoje, izvijestiti načelnicu koja će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, županu Primorsko-goranske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Sukladno zakonu, odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskih načelnika, odnosno gradonačelnika u slučaju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta.

Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama (suša, poplava, mraz, itd.) seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodna nepogoda sukladno članku 3. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.

Obrasci za prijavu štete dostupni su OVDJE.

error: Content is protected !!