Općina Punat predložila subvencije i poticaje za razvoj poduzetništva

Ovisno o mjeri, subvencionirat će se provedba mjerama propisanih aktivnosti u rasponu od 50% pa sve do 85% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalno 37.500 kn po mjeri

Načelnik Općine Punat Daniel Strčić izradio je i na savjetovanje sa zainteresiranom javnosti uputio Programe mjera subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Punat.

„Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine Punat. Ciljevi ovoga Programa su poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, te jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu“, rekao nam je Strčić.

Programom su predložene sljedeće mjere:

– Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika – Sredstva se dodjeljuju za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 75% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500,00 kuna, a najviši 37.500,00 kuna

– Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme – Sredstva se dodjeljuju za troškove nabave i ugradnje opreme u visini od najviše 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500,00 kuna, a najviši 21.500,00 kuna

– Subvencioniranje izvansezonskog rada ugostiteljskih objekata – Sredstva se dodjeljuju za subvencioniranje izvansezonskog rada ugostiteljskih objekata na području Općine Punat. Izvansezonski rad smatra se rad ugostiteljskog objekta u razdoblju od studenog do travnja (5 mjeseci) uz uvjet da ugostiteljski objekt u navedenom razdoblju mora biti otvoren najmanje 8 sati dnevno. Ovisno o kategoriji, iznos bespovratnih sredstava kreće se između 1.875,00 i 18.750,00 kuna.

– Subvencije za žene poduzetnice – Sredstva se dodjeljuju za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 85% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500,00 kuna, a najviši 37.500,00 kuna.

– Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – Sufinanciraju se troškovi izrade pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije u visini od 60% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a), te obuhvaćaju: trošak izrade poslovnog plana, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškove projektno-tehničke dokumentacije (arhitektonski elaborati, geodetski elaborati, procjene opasnosti i sl.), troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500,00 kuna, a najviši 30.000,00 kuna.

– Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika – Sredstva se dodjeljuju za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice) kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta u visini od 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 7.500,00 kuna.

– Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje – Sredstva se dodjeljuju za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija te informatizaciju poslovnih procesa u visini od najviše 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). U opravdane troškove ulaze i troškovi nabave elektroničke i informatičke opreme koja čini cjelinu sa softverskim rješenjima kako je opisano u ciljevima mjere. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 21.500,00 kuna.

– Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga – Sredstva se dodjeljuju za troškove definiranja vizualnog identiteta (logotipa, naziva i tipografije), kreiranja strategije razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega i s tim u vezi provedba medijske kampanje u visini od najviše 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500,00 kuna, a najviši 15.000,00 kuna.

– Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa – Sredstva se dodjeljuju za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom kao i postupka recertifikacije u visini od najviše 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500,00 kuna, a najviši 15.000,00 kuna.

Ovisno o mjeri, subvencionirat će se provedba mjerama propisanih aktivnosti u rasponu od 50% pa sve do 85% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalno 37.500 kn po mjeri. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti je objavljeno na Internet stranicama Općine Punat i otvoreno je u trajanju 30 dana, od 20. srpnja do 19. kolovoza nakon čega će načelnik uputiti Program mjera subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Punat na prihvaćanje općinskom vijeću. O mogućnostima prijave na Program načelnik nam je izjavio slijedeće:

„Nakon što općinsko vijeće prihvati predloženi Program mjera i Proračunom osigura sredstva za provedbu istog, raspisat ću javni poziv na koji će se moći javiti subjekti malog gospodarstva, odnosno pravne i fizičke osobe koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Općine Punat. Očekujem da bi početkom 2023. godine mogli sklopiti prve ugovore i dodijeliti sredstva poduzetnicima s našeg područja.“

E-savjetovanje je dostupno na službenim mrežnim stranicama Općine Punat, OVDJE.

error: Content is protected !!