Akcija čišćenja plaža na području Općine Dobrinj

Po završetku akcije u 19 sati organizirana je večera u prostorijama mjesnog odbora u Solinama

U subotu, 28. svibnja s početkom u 15 sati TZO Dobrinj i Općina Dobrinj u suradnji sa Mjesnim odborima i udrugama sa područja Općine Dobrinj organiziraju akciju čišćenja vanjskih prirodnih plaža.

Mještani Čižića čiste od Čižića do ulaza u Sulinj (okupljanje ispred Male stene), mještani Klimna kreću iz Klimna centra, a KU Kataroška čisti od ulaza na Sulinj do punte Sulinja. Svi ostali kreću se sa riva u Solinama i Šilu, te se ljudi sa barkama prebacuju do vanjskih plaža.

Po završetku akcije u 19 sati organizirana je večera u prostorijama mjesnog odbora u Solinama.

error: Content is protected !!