Sjednica Gradskog vijeća Grada Krka: Rebalans proračuna, zeleno svjetlo Ribarskoj luci Krk i Tržnici na malo Sv. Bernardina

Grad Krk trebao bi dobiti novu, suvremenu tržnicu koja će lokalnim proizvođačima osigurati adekvatno uređen prostor za plasiranje njihovih proizvoda. Uređenje nove tržnice ujedno je i odgovor na porast stanovništva, a prema tome i na potrebe rastuće zajednice

U Velikoj gradskoj vijećnici ovoga je tjedna održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje je raspravljen niz značajnih tema, uključujući rebalans proračuna i dvije značajne investicije koje će obilježiti predstojeći investicijski period u otočnoj “prijestolnici”.

Rebalansom, Proračun je sveden na 102,2 milijuna kuna, a zeleno svjetlo dobio je projekt Ribarske luke Krk i projekt Tržnice na malo Sv. Bernardina.

S jednim glasom protiv, tri suzdržana i osam afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta Ribarska luka Krk kojeg (pro)vodi Županijska lučka uprava Krk. Sufinanciranje se sastoji od pokrivanja razlike između dodijeljenih sredstava potpore u iznosu od 37.312.500,00 kn te ukupno procijenjene vrijednosti projekta u iznosu od 46.612.455,53 kn. Riječ je, dakle, o okvirnom iznosu od 9.300.000,00 kn (s uračunatim PDV-om) koji se tijekom dvogodišnjeg razdoblja, i to 2022. i 2023., planira sufinancirati sredstvima Grada Krka i Županijske lučke uprave Krk.

Godišnje učešće Grada Krka tako iznosi 2.325.000,00 kn, tj. ukupno 4.650.000,00 kn, odnosno 50 posto prethodno navedene razlike. Projekt Ribarska luka Krk podrazumijeva produženje gata do ukupne dužine od 195,70 m. Njegova će širina u prvom dijelu (na spoju s postojećim lukobranom) biti 22,0 m, dok će preostali dio biti širok 12,0 m. Za gat ribarske luke definirana je projektna dubina od -5,0 m, s time da kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,5 m. Na gatu je, s unutrašnje i vanjske strane, predviđeno vezivanje ribarskih plovila. Postupak javne nabave vezan uz realizaciju ove investicije trebao bi krenuti do kraja rujna ove godine.

S jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina.

Ovom je Odlukom gradskoj tvrtki Vecla d.o.o. dana suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Krka vezanog uz projekt Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina. Suglasnost je potrebna radi prijave projekta na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine, a kojeg je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sredstva javne potpore za sektor tržnica ukupno iznose 50.000.000,00 EUR, a zahtjevi se podnose zaključno do 30. rujna 2021. godine. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 80 posto ukupno prihvatljivih troškova za područje Grada Krka, odnosno do 800.000,00 EUR, a odobrena sredstva osiguravaju se iz proračuna Europske unije.

Realizacijom ovog projekta grad Krk bi na k.č. 3577/2, k.o. Krk grad, površine od 1.066 m2, trebao dobiti suvremenu tržnicu na malo, s jednom čvrstom građevinom, 12 samostalnih prodajnih modala te ostalim elementima i infrastrukturom. Sve u namjeri da se, primarno, lokalnim proizvođačima osigura adekvatno uređen prostor za plasiranje njihovih proizvoda. Uređenje nove tržnice ujedno je i odgovor na porast stanovništva, a prema tome i na potrebe rastuće zajednice. Ukupna vrijednost ove investicije procijenjena je na 6.500.000,00 kn.

Izvor i foto: Grad Krk
error: Content is protected !!