Poziv na međunarodnu konferenciju “Prevencijom do kulture nenasilja”

Konferencija je namijenjena stručnjacima iz sustava zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa te organizacija civilnog društva, a čije je djelovanje usmjereno na razvoj i provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih u online okruženju.

U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu 28. i 29. svibnja, održat će se međunarodna stručna konferencija pod nazivom “Prevencijom do kulture nenasilja”.

Svrha ove međunarodne stručne konferencije je jačanje kapaciteta stručnjaka za kreiranje i provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih od brojnih izazova i rizika u online okruženju.

Program će nastojati pružiti informacije o različitim aspektima rizičnog ponašanja djece i mladih u online okruženju, izazovima u kreiranju i provedbi preventivnih programa, važnosti i načinima interdisciplinarnog pristupa u razvoju preventivnih aktivnosti te omogućiti razmjenu ideja, primjera dobre prakse i inovativnih alata i usluga na međunarodnoj razini.

Konferencija je namijenjena stručnjacima iz sustava zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa te organizacija civilnog društva, a čije je djelovanje usmjereno na razvoj i provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih u online okruženju.

Prvi dan konferencije program će se odvijati uživo u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci, na adresi Verdijeva bb, poštujući preporučene epidemiološke mjere.Konferenciju je u realnom vremenu moguće pratiti i virtualno, putem Zoom platforme. Drugi dan konferencije organiziran je isključivo u online formatu.

Aktivno i pasivno sudjelovanje moguće je prijaviti putem sljedeće poveznice: https://csi.hr/registracija/html/unosregistracije.php, a prijave su moguće najkasnije do 26. svibnja 2021. godine u  20.00 sati

Aktivno sudjelovanje predviđa sljedeće aktivnosti: 1.  Sudjelovanje na sajmu preventivnih aktivnosti; 2. Predstavljanje inovativnih i digitalnih alata, materijala i publikacija usmjerenih na prevenciju rizičnih ponašanja djece i mladih na internetu i svih oblika nasilja nad i među djecom u virtualnom okruženju; 3. Poster sekcija.

U privitku Vam dostavljamo Poziv na sudjelovanje u konferenciji i Program konferencije u kojima možete pronaći više detalja o samom događaju te Vas ljubazno molimo da ovo priopćenje uz prateće privitke objavite u Vašem cijenjenom mediju.

error: Content is protected !!