156. Kolegij: Odobrena sredstva za sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka

Odobren je prijedlog Ugovora o financiranju Turističke zajednice otoka Krka za administrativne troškove i programske aktivnosti u 2021. godini

U Maloj gradskoj vijećnici, ovog je ponedjeljka održan 155. sastanak Kolegija Grada Krka.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, B. R. S. iz Münchena dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn kojom će sufinancirati izdavanje knjige pod nazivom Katarina – Prikaz sretnih dana života kneginje Katarine Zrinski Frankopan. Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, temeljem prihvaćenog Ugovora o sufinanciranju ovogodišnjeg programa Tečaj za trudnice, odobrena je naknada u iznosu od 7.800,00 kn. Pored toga, u tročlano Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2021. godini te ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata imenovani su Marinko Bajčić, u svojstvu predsjednika, te Mladena Matejčić i Mladen Pavačić, kao članovi.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, po prethodno provedenom natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 144/20 i na internetskim stranicama Grada Krka, donesena je odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa Jurja Strossmayera 11B u gradu Krku (starogradska jezgra), ukupne površine od 28,29 m2, i to G. J. iz Krk, s obzirom na ponuđenu mjesečnu zakupninu, bez PDV-a vrijednu 281,00 EUR. Kao djelatnost, ondje je određena prodaja umjetničkih slika i predmeta. Također, donesene su i odluke o počecima postupaka za sljedeće jednostavne nabave: (1) ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini (procijenjena vrijednost radova iznosi: 497.990,00 kn) te (2) ustupanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne signalizacije cesta na području Grada Krka za ovu godinu (procijenjena vrijednost radova iznosi: 199.538,00 kn). U nastavku rasprave, najavljeno je raspisivanje Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata na području Grada Krka za 2021. godinu. Nastavno na prijedlog M. F. Iz Krka za davanje u zakup dijela k.č. 2167, k.o. grad Krk, površine od 160 m2, u namjeri korištenja tog zemljišta kao parkirališta, zaključeno je kako će se predmetna situacija, kada se za to steknu uvjeti, rješavati kupoprodajom. Naime, unatoč ishodovanoj procjeni samog zemljišta, raspisivanje natječaja može se očekivati nakon zaprimanja mišljenja (potvrde procjene) županijskog Procjembenog povjerenstva.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka u prošloj godini, a potom i ovogodišnji ugovor, kojim se provođenje navedenih mjera procjenjuje na iznos od 35.700,00 kn, bez PDV-a. Iz Izvješća doznajemo kako zbog klimatskih promjena, pojave novih štetnika u međunarodnoj trgovini biljnog materijala i smanjenog izbora preparata za zaštitu bilja, borba protiv štetočina svake godine postaje sve veći problem te se, za naredno razdoblje, predlaže preventivna provedba intenzivnijeg monitoringa, provedba preventivnih zimskih tretiranja ekološki prihvatljivim insekto-fungicidima na početku i na kraju zimskog mirovanja, te prema utvrđenoj pojavi štetočina, pravovremeno dodatno kurativno tretiranje. Nakon razmotrene zamolbe grupe građana za uređenje poljskog puta od kvarta Paradiso u gradu Krk do lokve Kimpi, zaključeno je kako će se za predmetnu sanaciju izdvojiti budžet od najviše 50.000,00 kn. Pored toga, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 42.497,00 kn, za rekonstrukciju nerazvrstane ceste (makadamskog puta) prema predjelu Monchial (Munčal) u gradu Krku, kojom se, uz ostalo, planira iskop dijela ceste radi izrade nagiba za odvodnju oborinskih voda.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, nastavno na zaključak s prethodnog sastanka Kolegija, usvojena je prva, od dvije ponuđene varijante uređenja javne površine u gradu Krku, točnije dijela stare tržnice ispred gradskih bedema (k.č. 3131/1, k.o. grad Krk). Tim je idejnim rješenjem, što ga potpisuje tvrtka Momentum grupa d.o.o. iz Krka, osigurana zona za bankomate natkrivena pergolom, zona za smještaj triju štandova (dimenzija 200 x 120 cm) te uređenje površina oko stabala s rasvjetom, kao i preostalih, manjih zelenih površina.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojene su dvije ponude tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 28.500,00 kn, za izradu Analize uvjeta gradnje kampova na području Grada Krk čiji je cilj utvrditi kriterije za planiranje kampova sukladno zakonskim odredbama, i, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 58.375,00 kn, za izradu Analize uvjeta gradnje građevina izvan građevinskog područja u sklopu OPG-ova, kao i građevina na prirodnim područjima čiji je cilj utvrditi kriterije za planiranje gradnje izvan građevinskog područja sukladno zakonskim odredbama. Pored njih, prihvaćena je i ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 56.250,00 kn, za izradu idejnog rješenja dječjeg vrtića u naselju Vrh, a koje će služiti za pokretanje postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, kao i uvjeta priključenja.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je i raspravljen radni prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta. Naposljetku, odobren je prijedlog Ugovora o financiranju Turističke zajednice otoka Krka za administrativne troškove i programske aktivnosti u 2021. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju administrativnih troškova Turističkog ureda iznosi 67.557,80 kn (26,07% od ukupno planiranog iznosa iliti 259.140,00 kn), dok je za programsku aktivnost od interesa za sve jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na području otoka Krka predviđeno izdvajanje od 74.14,73 kn (26,07% od ukupno planiranog iznosa iliti 284.414,000 kn). Plaćanja temeljem predmetnog Ugovora predviđena su u tri jednaka obroka: prvi do 15. veljače, drugi do 19. travnja i treći do 19. srpnja ove godine.

Izvor i foto: Grad Krk

error: Content is protected !!