Otkud problem neugodnih mirisa iz nove kanalizacije u Portu, Vantačićima, Čižićima, Klimnu i Šilu?

Najčešći uzrok kvarova i začepljenja na građevinama za javnu odvodnju otpadnih voda (cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) je otpad koji je putem sustava interne odvodnje dospio u sustav javne odvodnje

Problem neugodnih mirisa koji se šire iz novoizgrađenog sustava javne odvodnje na području više naselja na otoku Krku izazvao je negodovanje dijela građana, uz opravdani upit što je uzrok ovakvom stanju i kako ga riješiti. Upravo temi javne i interne odvodnje i problema koji pri istoj nastanju, ali i njihovih riješenja, Ponikve su posvetile detaljan izvještaj za medije koji prenosimo u cijelosti:

Sustav javne odvodnje ili kanalizacije izgrađen je za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, a to su sanitarne otpadne vode (koje se nakon uporabe ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova i drugih neproizvodnih djelatnosti te potječu uglavnom od ljudskog metabolizma i aktivnosti u kućanstvu) ili su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije. Sustavi javne odvodnje aglomeracija na otoku Krku su razdjelnog tipa te nisu namijenjeni za prikupljanje oborinskih voda.

Najčešći uzrok kvarova i začepljenja na građevinama za javnu odvodnju otpadnih voda (cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) je otpad koji je putem sustava interne odvodnje dospio u sustav javne odvodnje.

Jedan od preduvjeta dobrog stanja sustava je savjesno ponašanje korisnika jer samo zajedničko odgovorno ponašanje pridonosi kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurava zaštitu okoliša. Kod začepljenja sustava javne odvodnje ugroženi su i cjevovodi interne odvodnje povratom otpadne vode iz sustava javne odvodnje.

ŠTO NE BACAMO U KANALIZACIJU?

 • vlažne maramice za čišćenje i dezinfekcijske maramice, papirnate ručnike, rukavice od lateksa, pelene, higijenske uloške, tampone, štapiće za uši, kondome
 • masti i ulja
 • motorna ulja, pesticide, boje, otapala, kemikalije, naftne derivate, lakove
 • zapaljive i eksplozivne tvari i tekućine
 • farmaceutske proizvode i lijekove
 • ostatke hrane (talog od kave, sitne komadiće hrane, ljuske od jaja, kosti)
 • kosu, dlake, perje
 • pepeo, slamu
 • ostatke vapna i građevinskog materijala, cementni mulj
 • strugotine metala, plastike, drva
 • krpe, gaze, zavoje, plastične vrećice
 • životinjske utrobe
 • higijenski pijesak za kućne ljubimce

U SUSTAV JAVNE ODVODNJE NE SMIJE SE BACATI OTPAD KOJIM SE:

 • narušava projektirani hidraulički režim toka vode u cjevovodima,
 • rad kanalizacijskih pumpi i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • održavanje građevina za javnu odvodnju otpadnih voda ili
 • povećavaju troškovi u pogonu.

Neispravno izveden sustav interne odvodnje jedan je od najčešćih razloga neugodnih mirisa u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz sustava javne odvodnje. Sustav interne odvodnje izveden je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njemu ugrađene odzrake za odzračivanje odvoda tako da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene kapom te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada i tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone kod kojih je zatvor vodom osiguran potapanjem pod vodu.

KAKO SPRIJEČITI POJAVU NEUGODNIH MIRISA IZ INTERNE ODVODNJE?

Primjer 1.  Javna odvodnja aglomeracije Klimno – Šilo

Početkom rada novoizgrađenog sustava javne odvodnje aglomeracije Klimno-Šilo suočili smo se s pojavom neugodnih mirisa na više lokacija, nastalih uslijed raspadanja organske tvari i anaerobnog stanja, a uzroci su iskorištenost mreže, karakteristike sustava i upuštenih otpadnih voda. Kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa iz sustava, ispire se kanalizacijski cjevovod, na crpnim stanicama Čižići, Klimno i Šilo se koriste posebni mikrobiološki preparati za eliminaciju neugodnih mirisa u kanalizaciji, a na pojedinim lokacijama izrađene su odzrake s aktivnim ugljenom, ugrađeni suhi kemijski filteri ili biofilteri za pročišćavanje zraka.

Primjer 2. Javna odvodnja aglomeracije Malinska – Njivice

Neugodni mirisi na više lokacija pojavili su se i početkom rada novoizgrađenog sustava javne odvodnje u naseljima Porat i Vantačići koja pripadaju aglomeraciji Malinska- Njivice. Problem je većinom riješen ispiranjem kanalizacijskih cjevovoda, ugradnjom suhih kemijskih filtera za pročišćivanje zraka u Portu i Vantačićima,  gdje je ugrađen i biofilter s istom namjenom te primjenom aktivnog ugljena za odzračivanje kanalizacije. U jesenskom razdoblju rješavat će se i ostale, sada neugodne dionice, ali možemo reći u puno manjoj mjeri nego na početku svojeg rada.

error: Content is protected !!