Tag "vodovod"

FOTO Tisuće kilometara novih cjevovoda, nove crpne stanice i kolektori: U tijeku je ogroman projekt zbrinjavanja otpadnih voda

1 year ago

Dovršenjem projekta postići će se poboljšanje sustava odvodnje, kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda te bolja i sigurnija vodoopskrba tijekom cijele godine. Smanjenjem izravnih ispuštanja u more

Otkud problem neugodnih mirisa iz nove kanalizacije u Portu, Vantačićima, Čižićima, Klimnu i Šilu?

2 years ago

Najčešći uzrok kvarova i začepljenja na građevinama za javnu odvodnju otpadnih voda (cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) je otpad koji je putem

Počinje rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice

2 years ago

Rekonstruirat će se dotrajali vodovod u ukupnoj dužini 511 metara, a rok dovršetka radova je 45 dana Prema Ugovoru o građenju „Rekonstrukcija vodovoda u selima

error: Content is protected !!