Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije – Svjetski dan zdravlja: “Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“

Nepobitno postojanje nejednakosti u zdravlju vrlo je važno identificirati i pratiti, ali i poduzimati preventivne i korektivne mjere s ciljem pravednijeg pristupa zdravstvenim uslugama.

Svake se godine 7. travnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije obilježava Svjetski dan zdravlja, s ciljem stvaranja svjesnosti o prioritetnim zdravstvenim izazovima i podizanjem svjesnosti javnosti o važnosti zdravlja. Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava se pod sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta”, naglašavajući postojanje socijalne i zdravstvene neravnopravnosti  u svijetu s posebnim naglaskom na raspodjelu zdravstvenih resursa.

Sukladno aktualnom ovogodišnjem globalnom sloganu Svjetskog dana zdravlja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije želi javnost upozoriti da u svijetu i danas postoje oni koji nemaju jednake uvjete za školovanjem i drugim oblicima obrazovanja, zaposlenjem, zdravstveno ispravnom hranom i vodom za piće. I u današnje vrijeme u nekim područjima svijeta postoji jasno izražena spolna diskriminacija, nejednaki uvjeti korištenja i dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite.

Činjenica je da neki ljudi mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih, zahvaljujući nizu socio-ekonomskih  faktora, odnosno uvjetima u kojima se rađaju, odrastaju i rade.

Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je bolje zdravlje, zdravije i sigurnije društvo  moguće osigurati promicanjem zdravih stilova života i smanjivanjem čimbenika rizika po ljudsko zdravlje, a u tom pravcu NZZJZ PGŽ već godinama ulaže sustavne napore s ciljem unapređenja javnog zdravlja opće populacije, neovisno o socio-ekonomskom statusu pojedinca.

Nepobitno postojanje nejednakosti u zdravlju vrlo je važno identificirati i pratiti, ali i poduzimati preventivne i korektivne mjere s ciljem pravednijeg pristupa zdravstvenim uslugama. Upravo je aktualna pandemija COVID-19 stavila u fokus postojeće nejednakosti u zdravlju i pristupu zdravstvenim uslugama i to na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Upravo problem distribucije cjepiva na globalnoj razini pokazuje kako je još uvijek potrebno ulagati puno truda u pravednu raspodjelu zdravstvenih resursa. Procjenjuje se da će za proizvodnju globalno dostatne količine cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2  proći između tri i četiri godine, što dodatno pojačava javnozdravstveni problem globalne pandemije te produljuje njezino trajanje.

Pored nepridržavanja epidemioloških mjera, poput socijalnog distanciranja, društvena nejednakost mikro razine se ogleda i u nejednakoj raspodjeli zdravstvenih resursa na globalnoj razini, odnosno distribuciji cjepiva. Sve to  zasigurno ima znatan utjecaj i na zaustavljanje širenja pandemije COVID-19.

NZZJZ PGŽ je do sada sustavno ulagao i ulagat će napore  u razvijanje javnozdravstvenih programa dostupnim svim građanima, neovisno o spolu, dobi, rasi i vjeri te u kontinuiranu edukaciju građana o zdravom načinu života, a s edukativnom funkcijom nastavit će i u pandemijskim uvjetima, s ciljem zaustavljanja širenja iste i očuvanja zdravlja građana.

 

error: Content is protected !!