Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu započeli upisi za programe usavršavanja u području hrane i pića

Pristupnik usvaja tijekom obrazovnog procesa sva potrebna praktična znanja, vještine i kompetencije za suvremenu organizaciju rada, nadziranje i upravljanje velikih i malih sustava, te stvaranje kvalitetne i atraktivne gastronomsko-enološke ponude prema zahtjevima turističkog tržišta i krajnjih gostiju, najavio je voditelj programa prof. dr. sc. Slobodan Ivanović.

Ika – Na fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu započeli su upisi za 12. generaciju polaznika za programe usavršavanja u području hrane i pića koji su otvoreni do 15. studenog, a startaju dva dana kasnije, 17. studenog.

– Ohrabreni iskustvom i rezultatima našeg najpoznatijeg i jedinstvenog programa cjeloživotnoga obrazovanja Specijalist odjela hrane i pića, u Republici Hrvatskoj, te svjesni potreba tržišta, u akademskoj godini 2022/23. započinje usavršavanje u šest smjerova (Specijalist odjela hrane i pića, sommelier u enogastronomiji, barmen, barista, restorater i gastronom) na kojima predaje preko 40 eminentnih stručnjaka iz Hrvatskog kuharskog saveza, Hrvatskog sommelier kluba, Hrvatske sekcije barmen, barista i sveučilišnih nastavnika s Fakulteta. Jedinstveni program Specijalist odjela hrane i pića traje jednu akademsku godinu, tj. dva semestra, a provodi se u kroz dva modula, i to : GASTRONOMIJA I RESTORATERSTVO. Nakon uspješnog završetka polaznici programa cjeloživotnog obrazovanja stječu naziv Specijalista odjela hrane i pića s pravom upisa u e-radnu knjižicu s obzirom na to da je program ima dopusnicu za izvođenje od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Pored toga, po uspješnom završetku programa polaznici stječu i potvrda s 30 ECTS jer je program sukladan bolonjskim principima i akreditiran od strane Sveučilišta u Rijeci. Pristupnik usvaja tijekom obrazovnog procesa sva potrebna praktična znanja, vještine i kompetencije za suvremenu organizaciju rada, nadziranje i upravljanje velikih i malih sustava, te stvaranje kvalitetne i atraktivne gastronomsko-enološke ponude prema zahtjevima turističkog tržišta i krajnjih gostiju, najavio je voditelj programa prof. dr. sc. Slobodan Ivanović.

Teorijski dio nastave kod svih programa cjeloživotnih obrazovanja izvodit će se 30% online putem računalnog programa TEAMS, a preostali praktični dio u suvremeno opremljenim kabinetima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Polaznicima su u samim prostorima opatijskog Fakulteta i njegovog odlično opremljenog Zavoda za ugostiteljstvo osigurani uvjeti za praktičan rad koji uključuju izravan rad s visoko vrijednim namirnicama biljnog i životinjskog porijekla, različitim vrstama vina hrvatskih regija, Europe i ostatka svijeta, vinskih destilata, piva, kave i ostalih pića, te pripremu hrane na uređajima iz najnovije generacijske tehnologije. Za sve programe nude povoljne uvjete financiranja kroz odgodu plaćanja, plaćanje u više obroka te popuste na određeni broj polaznika članicama UPUHH -a i hotelskim kompanijama.

– Konkurentnost hrvatskog turizma uvelike ovisi o konkurentnosti radne snage, obrazovanju i specijalizaciji određenih kadrova u turizmu, a Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao jedina ustanova u RH u potpunosti orijentirana na edukaciju i znanstveni razvoj kadrova u području turizma i ugostiteljstva, zaslužan je za brojne generacije stručnjaka, zaključio je prof.dr.sc. Ivanović.

DETALJNIJE O PROGRAMIMA:

Program Sommelier u enogastronomiji temelji se na najnovijim spoznajama iz svijeta vina i gastronomije. Nastavni plan i program osmišljen je i prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za lakše uključivanje u suvremeno poslovanje.

Program traje jedan semestar na bazi 240 sati, 22 ECTS te ostvaruje upis u e-radnu knjižicu. Osnovni razlog za pokretanje programa je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te vještina o vinu, enogastronomiji Hrvatske i svijeta koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnom poslovanju.

Program Barmen proizlazi iz velikog interesa i potreba suvremenog ugostiteljstva za osposobljavanje kroz praktična znanja, vještine i kompetencije barmena u koktel baru. Svrha programa je obrazovanje stručnjaka u području radnih procesa koktel barova, poznavanja i pripremanja kvalitetnih barskih mješavina u trajanju od 160 sati. Program se upisuje u e – radnu knjižicu i ostvaruje 16 ECTS boda prema bolonjskim principima. Za pravilno razumijevanje rada u koktel baru program neophodno uključuje niz osnova o vrstama barova, njihovim ponudama, načinu pripremanja barskih mješavina, tehnike i vještine rada za barskim pultom, komunikacijske procese i bonton, higijenu, zaštitu na radu te strani jezik sa stručnim nazivljem.

Program Barista u trajanju od 180 sati ogleda se u potrebi ugostiteljskog sektora za sve većim brojem djelatnika sa specijaliziranim znanjima u području pripreme i posluživanja kave te ostalih napitaka, praćenju trendova u barskom poslovanju. Program se upisuje u e – radnu knjižicu i ostvaruje 18 ECTS boda prema bolonjskim principima. Glavni razlog za pokretanje programa proizlazi iz sve većih zahtjeva i širih zadataka koji se postavljaju pred bariste u sektoru ugostiteljstva kada je u pitanju priprema toplih napitaka u caffe baru. Činjenica da je caffe bar najprisutniji oblik ugostiteljske jedinice te da slijedom nastale zdravstvene krize trpi najveću promjenu potrošačkih navika. Baristi kroz novostečena praktična znanja, vještine i kompetencije trebaju transferirati zastarjeli oblik poslovanja u smjeru novih trendova te prilagoditi konceptualno i personalizirano ponudu caffe bara.

Program Restorater u trajanju od 150 sati ( kroz 8 tjedana ) posebnu pažnju posvećuje organizaciji rada i poslužnim procesima u restoraterstvu, baru,, somelijerstvu i pripremi toplih napitaka (kava, čaj i ostalo). Pored tog, naglašena je primjena stranih jezika sa stručnim nazivljem u komunikacijskim procesima s gostim i u timu. Sigurnost hrane, marketing i promocija također predstavlja sastavni dio ovog programa. Osim toga, polaznici programa kroz nastavni proces imaju priliku upoznati se s poslovima Sommeliera, barmena i bariste koji u pravilu doprinose svojim uslugama potpuno zadovoljstvo gosta.

Po završetku programa pristupnik dobiva Potvrdu (certifikat na engleskom jeziku) o završetku modula Restoraterstvo s 15 ECTS a, te usvaja sva potrebna praktična znanja, vještine i kompetencije za samostalan rad u restoranu i njegovim sastavnicama kao što je bar i kavana.

Program Gastronom u trajanju od 150 sati (kroz 8 tjedana ) također veliku pažnju posvećuje organizaciji rada i stvaranju suvremene i aktualne gastronomske i slastičarske ponude u ugostiteljstvu. Prateći svjetske i europske trendove polaznici stječu praktična znanja i vještine u pripremanju, prigotavljanju i slaganju slanih i slatkih jela na tanjuri kako bi se stvorilo potpuno zadovoljstvo gosta i potaklo da se ponovno vrati u destinaciju. Nutricionizam i sigurnost hrane kao važan segment zdrave prehrane, posebno su naglašen u programu kroz vegetarijanstvo, makrobiotiku, Halla i Kocher. Po završetku modula Gastonom, pristupnik dobiva potvrdu (certifikat na engleskom jeziku) s 15 ECTS, a programe mogu upisati osobe koje su završile minimalno srednju školu te posjeduju određeno radno iskustvo u ugostiteljstvu.

error: Content is protected !!