Krčke općine i Grad Krk i ove godine sufinanciraju nabavku udžbenika i školskog pribora

Kao i prethodnih godina, većina krčkih općina i Grad Krk raspisali su javne pozive, odnosno odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i drugih školskih potrepština učenicima osnovnih i srednjih škola

Krčke općine i grad Krk i ove godine sufinanciraju udžbenike, radne bilježnice i školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola.

Grad Krk je krajem srpnja raspisao Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2022./2023. školsku godinu te Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2022./2023. školsku godinu dostupan je OVDJE, dok je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu OVDJE.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tu je i kontakt telefon: 051/401-120 ili e-mail adresa: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Općina Omišalj sufinancira školske potrepštine učenicima srednjih škola u iznosu do tisuću kuna, a uvjet za ostvarenje ovog prava je da učenici imaju prijavljeno prebivalište na području općine Omišalj te da su redovno upisali školsku godinu 2022./2023.

Sufinanciranje do maksimalno 1.000,00 kuna po učeniku ostvaruje kućanstvo s oba roditelja/staratelja učenika čija su primanja ispod 150% iznosa prosječne neto plaće (10.693,50 kuna) i kućanstvo s jednim roditeljem/starateljem učenika čija su primanja ispod iznosa prosječne neto plaće (7.129,00 kuna).

Sve informacije dostupne su OVDJE.

I Općina Malinska-Dubašnica odobrava novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora u ukupnom iznosu od 500,00 kn svim polaznicima Osnovne škole Malinska-Dubašnica i učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.

Ukoliko polaznici Osnovne škole Malinska-Dubašnica nemaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica, ostvaruju navedeno pravo u 50% iznosu, pod uvjetom da isto pravo nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.

Pravo na naknadu nemaju učenici koji ponavljaju razred ili ostvaruju predmetno pravo po drugoj osnovi.

Svi detalji dostupni su OVDJE.

Općina Baška je također osigurala sredstva u Proračunu za 2022. godinu za nabavu dopunskih nastavnih sredstava za sve učenike Područne škole Baška u školskoj godini 2022./2023., a u cilju zaštite standara učenika i njihovih roditelja.

Kao i predhodnih godina, redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Baška ostvaruju pravo na besplatne udžbenike, u vidu novčane naknade, i to u iznosu koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, a uzimaju se u obzir
samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (Konačna lista) iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava koje odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan. Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od iznosa cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je učenik upisan.

Način i uvjeti prijave dostupni su OVDJE.

I Općina Punat osigurala je proračunska sredstva za nabavu radnih bilježnica i dopunskih nastavnih sredstva obveznih školskih predmeta. Uz radne bilježnice, prvašićima su osigurani i likovni kompleti, dok je za učenike srednjih škola predviđena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500 kuna.

Odluka je donesena početkom srpnja, a svi detalji Javnog poziva bit će do kraja kolovoza objavljeni na službenim web stranicama i Facebook stranici Općine Punat, kao i na općinskim oglasnim pločama.

Općina Vrbnik također sufinancira nabavku dopunskih nastavnih sredstava i ostalog materijala za sve učenike koji pohađaju osnovnu školu PŠ Vrbnik te imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Vrbnik. Visina iznosa kreće se od 370 kuna za prvašiće do maksimalnih 770 kuna za učenike osmih razreda osnovne škole, na temelju popisa učenika koji će Općini dostaviti OŠ ,”Fran Krsto Frankopan” PŠ Vrbnik.

Roditelji do 15. kolovoza 2022. trebaju dostaviti presliku svog IBAN-a, odnosno tekućeg računa na mail adresu: tajnistvo.vrbnik@gmail.com ili tajnistvo@opcina-vrbnik.hr.

Odluka i svi detalji dostupni su OVDJE.

Općina Dobrinj učenicima Područne škole Dobrinj osigurat će radne bilježnice iz obveznih i izbornih predmeta, zbirke zadataka iz matematike, radne materijale, geografski školski atlas i likovne mape.

Učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Dobrinj sufinancirat će se kupovina udžbenika i školskog pribora na način da će se iznos od 500,00 kuna po učeniku odnosno 800,00 kuna po učeniku samohranog roditelja isplatiti po pojedinačnom zahtjevu.

Pozivaju se roditelji učenika srednjih škola da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, do 31. listopada 2022. godine dostave obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom. Sve informacije mogu se dobiti u Općini Dobrinj, a obavijest sa detaljnim uvjetima bi uskoro trebala biti dostupna i na mrežnim stranicama Općine.

error: Content is protected !!