Kakva je kvaliteta mora, vode i zraka u PGŽ? Evo rezultata analize

Objavljeni su rezultati analize kakvoće mora, kvalitete zraka, zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarnih uvjeta te zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Na Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije ravnatelj  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Željko Linšak prezentirao je godišnje izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2022. godini.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u sklopu provedbe programa kontinuirano provodi ispitivanja različitih elemenata okoliša s ciljem zaštite zdravlja građana. Izvješće o provedbi Programa sadrži rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarne uvjete, zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju te kakvoću mora i kvalitetu zraka.

S obzirom na multidisciplinarni karakter programa, u realizaciji su sudjelovali gotovo svi djelatnici Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju te Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih  bolesti svih ispostava NZZJZ PGŽ.

Kakvoća mora u 2022. godini u Primorsko-goranskoj županiji bila je na razini prethodne godine. Ispitano je ukupno 2759 uzoraka morske vode na 270 lokacija, a izvrsnom ocjenom ocijenjene su čak 253 lokacije. Udio lokacija s nezadovoljavajućom godišnjom ocjenom povećan je u odnosu na 2021. godinu u kojoj nezadovoljavajućih godišnjih ocjena nije bilo. Onečišćenje mora zabilježeno je na lokaciji Kantrida-zapad, ali nakon ponovljene analize nije bilo potrebe za zabranom kupanja.

Kvaliteta zraka u 2022. godini  nema većih odstupanja u odnosu na prethodne godine. U većem dijelu županije kvaliteta zraka je I. kategorije, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen. Na AP Urinj zabilježena je II, kategorija kvalitete zraka obzirom na sumporovodik, ana  mjernim postajama AP Paveki i AP Krasica)  obzirom na prizemni ili troposferski ozon. U odnosu na 2021. godinu u kojoj je zabilježeno poboljšanje kvalitete zraka na području Rafinerije nafte Rijeka na Urinju, u 2022. godini ponovo je zabilježena II. kategorija zraka zbog onečišćenja sumporovodikom. Na području Marišćine održana je kvaliteta zraka I. kategorije.

U PGŽ tijekom 2022. godine ispitano je ukupno 823 uzoraka vode za ljudsku potrošnju na sustavu javnih isporučitelja vodnih usluga, a ukupno njih 17 bilo je zdravstveno neispravno, najviše na području Čabra kojim upravlja KTD Čabranka. Na području Delnica detektirana su 4 neispravna uzorka, 1 zbog niže pH vrijednosti, a 3 uzorka zbog mikrobiološkog onečišćenja. Dodatno je na na području lokalne vodoopskrbe čabarskog područja ispitano ukupno 60 uzoraka vode, od kojih 50 nije zadovoljilo parametre ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, a uzrok je nepravilna dezinfekcija vode. NZZJZ PGŽ na svojoj internet stranici redovito je obavještavao potrošače o zdravstveno neispravnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju te o potrebnim mjerama prokuhavanja vode radi sprečavanja potencijalnih infekcija.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u 2022. godini nabavom novih automatskih analizatora na AP Mlaka revitalizirao je postojeća mjerenja i proširio  obim mjerenja na PM10 i PM2.5 frakciju lebdećih čestica.

U 2022. godini NZZJZ PGŽ analizirao je ukupno 868 uzoraka hrane te 82 predmeta opće uporabe. Provedeno je 389 kemijskih ispitivanja uzoraka hrane i svi uzorci su bili sukladni.  Od ukupno 484 provedenih mikrobioloških ispitivanja hrane 7,4% bilo je mikrobiološki neispravno, što predstavlja  rizik za zdravlje građana i turista. Također, provedenim ispitivanjima 82 predmeta opće uporabe pronađeno je 3 uzorka koji su bili zdravstveno neispravni zbog prisustva ftalata.

error: Content is protected !!