Općina Omišalj financira dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine te koji ima ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Općina Omišalj, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi finacirat će dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima s područja općine Omišalj.
Pravo na pomoć ostvaruje hrvatski državljanin koji ima prebivalište u općini Omišalj najmanje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva.

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj (2.718,08) te koji ima ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje prema propisima druge države te zaštitni dodatak. Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su utvrđeni za prethodnu godinu.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

– zadnji odrezak od mirovine,
– potvrda/ugovor o VAŽEĆEM dopunskom zdravstvenom osiguranju,
– preslika kartice bankovnog računa.

Zahtjev se može predati osobno u pisarnicu Upravnog odjela Općine Omišalj ili poštom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.

Više informacija dostupno je na broj 661-978, a zahtjev je moguće downloadati ovdje.

error: Content is protected !!