Iz pera Petra Kopanice: Dubašnica – Milovčić, Studenac i Marina lokva

Piše: Petar Kopanica

“Da li je mladić bio zi Žgombići, zašto su roditelji branili tu ljubav, ne znamo. Samo znamo da se je Mare od žalosti utopila u lokvi. Od tada ju zovu Marina lokva”

Općina Malinska – Dubašnica. Novi Krčki val, nova saznanja o Dubašnici, Svetom Apolinaru. Hvala doktoru Tomislavu Galoviću na članku i Sanjinu Ilijiću na fotografijama. Hvala i mojem glavnom uredniku na naslovnoj stranici u novom broju Krčkog vala. Gotovo u isto vrijeme dok je on uređivao novi broj, izvršni urednik je posjetio groblje Svetoga Apolinara.

Zahvaljujući Krčkom valu danas sam ponovno posjetio Sveti Vid Miholjice, Bogović, Malinsku i Milovčić. Zadržat ću se na Milovčićima. Koliko puta sam bio u Milovčići? Više puta, ali…? Za konobu Pod murvu ste sigurn čuli, a možda i kušali odlična domaća jela. Moju želju da ponovno posjetim Milovčić pobudio je zdenac, oprostite, Marina lokva.

Ponekada želim biti istaživač, i upustim se u avanturu. Danas sam bio malo mudriji. Tko će mi bolje pokazati Marinu lokvu i Milovčić od našega Osipa (Josipa) Cvelića. Za čudo, bez GPS-a sam od prve pronašao kuću. Odlučio sam da svoj dolazak najavim domaćinu. Ljubazno me je dočekala domaćica Marina.

Nisam ni ušao u dvorište, već sam imao prvu molbu.
“Skužajte ono je vaša broskva?”
“Da, da koliko van rabi?”
Bože, kraska, kornićarska, i sada broskva zi Milovčić.
“Osipe dobar dan. Morete mi reć kadi je Marina lokva?”
“Moren, ovdi je blizu, ali da si čul za Studenac, ne zdenac?”.
“Nisan Osipe”.
“Lipo ćemo sest va moj auto i gremo ih obać.”

Prvo Studenac, lokva iz koje se je nosila voda za pit. Danas na žalost zaboravljena, nije uređena.
Marina lokva, danas uređena, ali na žalost bez vode.
Osip mi je potvrdil ljubavnu priču o Mari i njezinoj ljubavi. Da li je mladić bio zi Žgombići, zašto su roditelji branili tu ljubav, ne znamo. Samo znamo da se je Mare od žalosti utopila u lokvi. Od tada ju zovu Marina lokva.

Sam način gradnje i obnova lokve su vrlo zanimljivi. Vidi se da su graditelji bili odlični majstori. Kod obnove ugrađen je i novi kamen. Vjerujen da je kod obnove sve to zapisano.

Milovčić, selo (naselje) koje se nalazi u sredini Dubašnice, koja ima 21 naselje. Po čemu je dobilo ime, Milovčić?
“Pere, ne znam, ali kako smo va sredini, možda smo svima MILI, Milovčić.
“Hvala Osipe. Vidin da poznate sve puti i klanci”.
“Hvala mojim ovcami, i dolcu koga kopam.”

Danas sam od Marine i Osipa puno, puno naučil. Na Boduliji se ovce muzu, a va Milovčić doje. Broskva je broskva, a ne zeli, zelje. Ovo leto nima tako lipa srca, jer je puno dažjilo. Kosirić, se ne preklapa. Ako se preklapa onda je kosirača.

Napuštena sela na otoku Krku. Upisat ću još jedno, Peškovac, koje se nalazi blizu Oštrobradići. Da li sam sve to dobro zapisal?

Marina i Osipe, hvala van. Skužajte, tek sada vidim da sam vas prekinuo na pol obeda.
Hvala Marini, Petru i Annamariji koji su me svojim objavama i komentarima potaknuli da ponovno posjetim Marinu lokvu, i otkrijem Studenac. Vjerujem da ću se ponovno vratiti u Milovčić.

Osip uz Studenac Milovčić

Studenac Milovčić

Marina lokva Milovčić

Marina lokva Milovčić

Marina lokva Milovčić

Marina lokva detalj

Srce broskve

Milovčić Pod murvu

Milovčić

Brunac Komoštra Rožice Milovčić

 

error: Content is protected !!