Info day na arheološkom području Mirine – Fulfinum

Općina Omišalj, kao jedan od dvanaest partnera projekta TRANSFER, uključena je u izradu dokumenta Zajedničkog održivog modela upravljanja iz kojeg je proizašao Plan upravljanja arheološkog parka Mirine – Fulfinum

Na arheološkom području Mirine – Fulfinum održat će se Info day u sklopu projekta TRANSFER koji se provodi u sklopu programa Interreg ADRION u utorak, 14. lipnja, u 9 sati.

Cilj ovog događaja je povećanje sudjelovanja i interesa lokalnih zajednica i relevantnih dionika te ojačavanje kulturnog identiteta. Kako bi se izgradila svijest o važnosti arheoloških područja i prenio koncept njihove integrirane zaštite i valorizacije u sklopu projekta, na događaju će biti predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta te će biti ilustrirana potreba za participativnim pristupom u upravljanju arheološkim parkovima.

Općina Omišalj, kao jedan od dvanaest partnera projekta TRANSFER, uključena je u izradu dokumenta Zajedničkog održivog modela upravljanja iz kojeg je proizašao Plan upravljanja arheološkog parka Mirine – Fulfinum. U sklopu projekta, Općina također sudjeluje u pilot akcijama koje će se provoditi u šest arheoloških parkova uključujući i Mirine-Fulfinum u Hrvatskoj. Lekcije naučene iz pilot akcija, zajedno s inputima lokalnih zajednica, relevantnih dionika i iskustvima mladih tijekom studijskih posjeta, koristit će se za konačnu reviziju zajedničkog modela. Osim navedenih aktivnosti, Općina će sudjelovati u razvoju i implementaciji aplikacije za virtualnu stvarnost koja će omogućiti virtualnu šetnju arheološkim područjem Mirine – Fulfinum.

Projekt TRANSFER sufinanciran je kroz europski transnacionalni program ADRION, koji promovira suradnju između osam država: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION je jačanje europske integracije među partnerskim državama putem inovativnih politika i upravljačkih procesa te povećanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Programskog područja korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora.

error: Content is protected !!