Najnovi rezultati ispitivanja: Kvaliteta mora na svim krčkim plažama je izvrsna, a temperature su oko 27 stupnjeva

Temperature mora posljednjih su dana na Krku među najvišima u Hrvatskoj, a na dva lokaliteta – u Krku i Malinskoj, ovoga tjedna redovito prelaze 27 Celzijevih stupnjeva

Najnoviji rezultati ispitivanja kvalitete mora koje u redovitim intermalima provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo pokazali su da je more na svim krčkim plažama izvrsne kvalitete. Početkom lipnja provedena ispitivanja tek su jednu plažu – u Vrbniku – ocijenile dobrom kvalitetom, no sada je i na toj točki more izvrsne kvalitete.

Kvaliteta mora se na otoku Krku mjeri na 50-ak punktova, a uzorak se testira na crijevne enterokoke i escherichiju coli.

Temperature mora posljednjih su dana na Krku među najvišima u Hrvatskoj, a na dva lokaliteta – u Krku i Malinskoj, ovoga tjedna redovito prelaze 27 Celzijevih stupnjeva. Ipak, u subotu tijekom večernjih sati očekuje se jačanje bure na području Kvarnera i Kvarnerića, što bi moglo doprinijeti blagom padu temperature mora.

Zbog naglog zatopljenja mjestimično može doći do cvjetanja mora. Iako je riječ o pojavi koja kupačima nije draga, valja napomenuti da je riječ o prirodnom procesu a ne zagađenju te je takvo more posve sigurno za kupanje.

error: Content is protected !!