Grad Krk aplicira za 9,5 milijuna kn bespovratnih EU sredstava za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Vrh

Predviđena je izgradnja zgrade s ukupno sedam odgojno-obrazovnih jedinica, od čega su četiri jedinice namijenjene redovitom programu za djecu jasličke dobi s ukupno 48 mališana te tri jedinice namijenjene redovitom programu za djecu vrtićke dobi s ukupno 60 mališana

Na posljednje održanom Kolegiju gradonačelnika, u kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, istaknuto je kako je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, 01. srpnja 2022. godine, u namjeri da se osiguraju bespovratna europska sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026., prijavljen projekt Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh.

Vrijednost ove prijave ogleda se u kapacitetu vrtića koji bi trebao primiti 108 mališana – 98 s područja Grada Krka i još deset s područja Općine Dobrinj, otočne općine koja je tijekom pripreme projekta potpisala partnerski sporazum s Gradom Krkom, zatim broju odgojnih grupa – četiri jasličke i tri vrtićke te 9.576.000,00 kn bespovratnih sredstava, s time da bi rezultati natječaja trebali biti poznati tijekom trećeg ili četvrtog ovogodišnjeg kvartala.

Podsjetimo, na Gradskom vijeću Grada Krka održanom krajem lipnja, usvojena je Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Vrh čime je krenulo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ciljem izgradnje dječjeg vrtića na području uređenom Urbanističkim planom uređenja UPU 5-Vrh.

Sukladno projektnom zadatku izgradnje dječjeg vrtića u Vrhu, a kojeg je kreirala tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, predviđena je izgradnja zgrade s ukupno sedam odgojno-obrazovnih jedinica, od čega su četiri jedinice namijenjene redovitom programu za djecu jasličke dobi s ukupno 48 mališana te tri jedinice namijenjene redovitom programu za djecu vrtićke dobi s ukupno 60 mališana. Kako se ovaj vrtić planira kao područni dječji vrtić s kuhinjom koji će biti u sastavu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan lociranog u naselju Krku, ondje se ne planira uređenje prostorija namijenjenih odgojno-obrazovnom i administrativnom osoblju koji su smješteni u zgradi matičnog vrtića, međutim sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, planirana je izgradnja eksterijera namijenjenog igri djece i ostalim potrebnim sadržajima minimalne površine od 1.650 m2 (15 m2 po djetetu), a što se planira osigurati na susjednim neizgrađenim parcelama, k.č. 1199/2, 1199/3 i 1192/1, ukupne površine od 3.531 m2.

Dakle, primarni cilj projekta Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh ogleda se u unaprjeđenju standarda ranog predškolskog obrazovanja, kao i u osiguravanju pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju većem broju djece s područja Grada Krka i Općine Dobrinj. U ciljanu skupinu ovog projekta spadaju djeca u dobi od prve do sedme godine života, dok su krajnji korisnici roditelji i skrbnici djece, te njihove obitelji, s time da će projekt biti od koristi široj zajednici, a posebice svim budućim korisnicima njegovih usluga.

Foto i izvor: Grad Krk
error: Content is protected !!