Grad Krk amenovao više cijene zbrinjavanja otpada, izglasan niz olakšica za obrtnike, iznajmljivače i najsiromašnije

S obzirom na višu cijenu odvoza otpada, donesen je i cijeli set mjera za umanjenje računa obrtnicima, ustanovama i iznajmljivačima, kao i posebna odluka o pomoći socijalno ugroženim građanima

S jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 11 afirmativnih Gradsko vijeće Grada Krka usvojilo je ovoga tjedna prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka.

Budući da je na razini Republike Hrvatske 15. srpnja 2021. donesen novi Zakon, u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu jedinice lokalne samouprave bile su dužne donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Prema novim zakonskim odrednicama na razini RH, sav miješani otpad više se ne smije deponirati na Treskavcu, već će morati biti odvožen na županijski CGO Marišićina, što višestruko poskupljuje cijenu odvoza otpada.

Jedna od novosti Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka jest podjela korisnika javne usluge u dvije kategorije: “kućanstvo” i “nije kućanstvo”.

Kategoriju kućanstvo tako čine korisnici javne usluge koji nekretninu koriste trajno ili povremeno u svrhu stanovanja, dok su među povremene korisnike svrstani korisnici usluge čija je adresa prebivališta različita od adrese nekretnine. Kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo tvore korisnici javne usluge koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti.

Donesen niz mjera za umanjenje računa

Strukturu cijene javne usluge čini pak cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike iz kategorije kućanstvo od sada je jedinstvena na čitavom području Grada Krka te na mjesečnoj razini iznosi 69,00 kn bez PDV-a, dok cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji nisu kućanstvo na čitavom području Grada Krka na mjesečnoj razini iznosi 520,00 kn bez PDV-a. Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada, prema sljedećoj računici:

C = JCV x BP x U

gdje je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u
kunama;
JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog komunalnog
otpada, izražena u kunama sukladno Cjeniku;
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju
sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju spremnika;
U – udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika.

S obzirom na višu cijenu odvoza otpada, donesen je i cijeli set mjera za umanjenje računa.

Za obrtničko-uslužne radnje (kao što su servisi, suvenirnice, frizerski i kozmetički saloni, kemijske čistionice, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredske prostore (državne i lokalne uprave, banke, osiguranja, sudovi, odvjetnički uredi, agencije, prometni uredi, pošte i udruge), objekte za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekte kulture (muzeji, galerije, crkve i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije koji imaju do ukupno 10 zaposlenih osoba na obračunskom mjestu odobrava se popust u iznosu od 260,00 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju te ona iznosi 260,00 kn mjesečno.

Grad Krk na sebe preuzeo račune socijalno ugroženih

Za iste subjekte s do 5 zaposlenih na obračunskom mjestu odobrava se popust u iznosu od 364,00 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju te ona iznosi 156,00 kn mjesečno.

Onima pak koji imaju tek jednu zaposlenu osobu na obračunskom mjestu odobrava se popust u iznosu od 442,00 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju te ona iznosi 78,00 kn mjesečno.

Za iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnosti, odobrava se popust u iznosu od 395,00 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju te ona iznosi 125,00 kn mjesečno.

Osim toga, budući da će ovo poskupljenje najteže pogoditi one s najmanjim primanjima, Grad Krk preuzeo je kompletnu obvezu plaćanja cijene javne usluge za korisnike socijalne skrbi koji sukladno važećim propisima o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja.

error: Content is protected !!