FOTO Završena vrijedna energetska obnova zgrade Grada Krka u Ulici Lukobran

Ukupna investicija projekta je iznosila 1.299.562,25 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 919.079,51 kuna, dok je učešće grada Krka u ovom projektu iznosilo 380.482,74 kuna, što iznosi oko 29% od ukupne vrijednosti projekta

Jedan od strateških prioriteta Europske unije je energetska učinkovitost. U Hrvatskoj kao u i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50% konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80% u zgradama, a Grad Krk među prvim sejedinicama lokalne samouprave u PGŽ-u uključio u reduciranje emisije štetnih plinova i usporavanje klimatskih promjena, sve kroz ključni sektor – energetiku.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je tako energetsku obnovu zgrade administrativne zgrade na adresi Lukobran 5, Krk, a koju je Grad Krk prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan je 12. travnja 2019. godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić.

Sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove administrativne zgrade grada Krka iznose 1.858.536,43 kuna od čega je 447.494,55 tisuća kuna bespovratnih. Osim spomenutog ugovora, bespovratna sredstva su za predmetnu investiciju odobrena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, i to u iznosu od 705.520,94 kuna.

Ugovor o radovima zaključen je sa Zajednicom ponuditelja RI-MA Aedificiolum d.o.o.Klana i Kalun gradnja d.o.o. Klana na iznos od 1.070.812,25 kn sa pdv-om, dok je usluga stručnog nadzora povjerena tvrtci ITC d.o.o. Kostrena. Ukupna investicija projekta je iznosila 1.299.562,25 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 919.079,51 kuna, dok je učešće grada Krka u ovom projektu iznosilo 380.482,74 kuna, što iznosi oko 29% od ukupne vrijednosti projekta.

Značajne uštede

Na Administrativnoj zgradi Grada Krka Lukobran 5 provedena je energetska obnova u sklopu koje je izvršena rekonstrukcija fasade i kosog krova, zamjena vanjske stolarije, zamjena sustava grijanja i hlađenja, te cjelovita rekonstrukcija rasvjete. Na vanjskim zidovima je izveden eksterni termoizolacijski kompozitni sustav (ETICS) s toplinskom izolacijom od mineralne kamene vune debljine 10 cm, čime je koeficijent prolaska topline kroz ovaj dio ovojnice smanjen s 1,11 W/m2K na 0,27 W/m2K.

Energetsko svojstvo kosog krova poboljšano je postavom mineralne kamene vune debljine 14 cm među rogove krovne konstrukcije uz oblaganje podgleda gipskartonom. Ovime je koeficijent prolaska topline kroz ovaj dio ovojnice smanjen s 2,80 W/m2K na 0,23 W/m2K. Vanjska stolarija zamijenjena je gotovo u cijelosti. Umjesto postojeće drvene vanjske stolarije postavljena je nova PVC stolarija s trostrukim ostakljenjem, koeficijenta prolaska topline 1,10 W/m2K. Novi sustav grijanja i hlađenja sastoji se od dvije dizalice topline (po jedne za svaku etažu) snage grijanja 11,2 kW, te rashladne snage 12,40 kW i koeficijenta energetske performanse 4,61.

Prije energetske obnove rasvjeta u objektu sastojala se od svjetiljki s žarnim nitima i fluorescentnim cijevima. Ovaj sustav zamijenjen je suvremenom LED rasvjetom. Procijenjeno smanjenje potrošnje električne energije za rasvjetu rezultirati će nižom emisijom CO2. Provedbom navedenih mjera potrebna godišnja toplinska energija izračunata za stvarne klimatske podatke smanjena je s 44.308,39 kWh/a na 11.235,77 kWh/a (74,64%), dok je godišnja primarna energija smanjena s početnih 22.594,11 kWh/a na 10.783,10 kWh/a (52,27%). Prije energetske obnove objekt se nalazio u energetskom razredu C (95 kWh/m2a), a nakon provedbe navedenih mjera objekt je prešao u energetski razred A (22,81 kWh/m2a).

U planu i ugradnja fotonaponskih panela

Sam objekt je izgrađen 1968. godine te je prethodno bio neadekvatnih konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Rekonstrukcijom objekta te ugradnjom visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja za potrebe korisnika pridonijet će se smanjenju godišnje potrošnje primarne energije u objektu, poboljšanju uvjeta rada korisnika te smanjenju troškova poslovanja, ističu iz Grada Krka.

U narednom periodu na objektu se planira ugradnja fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije, što će rezultirati zadovoljavanju potreba ovog objekta sa energijom. Projekt se planira prijaviti na Javni poziv od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU) sa subvencijom od 60% bespovratnih sredstava. Grad Krk sa ovim projektom ulazi u sam vrh gradova u RH koji svojim planskim i ciljanim uštedama na primjeru svojih objekata pokazuje kvalitetnu i dobro osmišljenu strategiju zelene tranzicije i obnovljivih izvora energije.

Prije:

 

default

Poslije:

error: Content is protected !!