Za uređenje plaža grada Krka izdvojeno 62.175,00 kuna

U Malenoj gradskoj vijećnici Grada Krka, 18. svibnja 2020. godine, održan je 127. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, gradskom Komunalnom društvu Vecla d.o.o., uoči turističke sezone, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 62.175,00 kn, s uračunatim PDV-om, za uređenje, odnosno dohranu gradskih plaža šljunkom, i to plaže Dražica, plaža na Ježevcu, plaže Plav i plaže Punta di Galetto.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe i analiziranih ponuda, donesena je odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina za postav privremenih objekata na području Grada Krka, o čemu je oglas Natječaja, 26. veljače ove godine, objavljen na internetskim stranicama Grada Krka, iako se s javnim otvaranjem ponuda, odrađenim 15. svibnja, moralo pričekati do trenutka popuštanja epidemioloških mjera. Dodajmo tome, kako bi prvi obrok kod svih onih zakupnika koji između uplaćene jamčevine i ponuđene zakupnine imaju razliku veću od 3.000,00 kn bio uplaćena jamčevina, a drugi ostatak izlicitirane zakupnine, dok oni zakupnici kojima je ta razlika manja od 3.000,00 kn preostali dio zakupnine plaćaju u jednom obroku. Nadalje, na zahtjev B.B. iz Zagreba, a nastavno na zaključak Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Krka, načelno je prihvaćena inicijativa da se Plan upravljanja pomorskim dobrom proširi lokacijom na plaži Plav u gradu Krku, gdje će se pružati jednostavne ugostiteljske usluge. Potom je na Odsjek za komunalno gospodarstvo reneseno zaduženje da kroz komunalno redarstvo provjeri lokaciju te da za potencijalnog koncesionara (kada dobije koncesiju) definira upute u smislu tehničkog uređenja lokacije za obavljanje predmetne djelatnosti. Budući da u lipnju istječe Ugovor o zakupu privremenog objekta – kamenih kućica na Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku, najavljeno je raspisivanje natječaja, s ciljem sklapanja novog, trogodišnjeg Ugovora.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, usvojene su dvije ponude: prva, tvrtke Promo Ri d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 3.000,00 kn, za nabavu pet reflektirajućih prsluka za potrebe gradskog komunalnog i prometnog redarstva, i druga, tvrtke Studio ASM d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 8.431,25 kn, za nabavu 15 kompleta ljetnih uniformi za pripadnike Civilne zaštite Grada Krka. Uz to, raspravljen je i prihvaćen prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, o čemu će svoje mišljenje, na jednoj od nadolazećih Sjednica, imati priliku iznijeti i gradski vijećnici. Po usvajanju predmetne Odluke, bit će raspisan Javni natječaj, no tome prethodi priprema detaljnog hodograma aktivnosti, kao i osnivanje dvaju povjerenstava: Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta i Povjerenstva za uvođenje u posjed.

Nastavno na predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, u Koordinacijsku radnu skupinu za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije (KRAS PGŽ), kao predstavnici Grada Krka, imenovani su komunalni redari: Saša Stanković za člana i Darko Turčić za zamjenika člana. Riječ je o županijskom tijelu zaduženom za informiranje i poticanje provedbe Zakona o zaštiti životinja i drugih srodnih propisa, a s ciljem jačanja svijesti javnosti o potrebi zaštite i odgovornog posjedovanja životinja. Također, još je jednom istaknuta mogućnost korištenja sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan – Matične škole Krk, što znači da se, odsad, svi klubovi i udruge koji su je prethodno koristili mogu javiti Gradu Krku (e-mailom na: tajnica@grad-krk.hr), odnosno proslijediti obavijest o tome o hoće li je i nadalje koristiti te u kojim terminima, a sve kako bi se način rada (održavanja) mogao prilagoditi preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.250,00 kn, za nabavu i instaliranje novog priključnog elektro ormarića na Placi u naselju Kornić.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je idejni projekt Izgradnje jednostranog nogostupa između naselja Milohnići i Brzac (u širini od cca 1,5 m i dužini od 140,0 m), a što ga je tvrtka Graditelj d.o.o. iz Ćikovića izradila u skladu s varijantom odabranom na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija. Projekt sadrži: geodetsku podlogu stvarno izvedenog stanja na terenu preklopljenu s izvodom iz katastarskog plana i obuhvatom idejnog projekta te analizu vlasništva s obzirom na parcele koje će biti potrebno otkupiti za predmetnu izgradnju. A nakon što Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, utvrdi posebne uvjete i uvjete priključenja, krenut će se u ishodovanje lokacijske dozvole koja će definirati nove međe nogostupa u odnosu na privatne parcele, i to na strani izgradnje nogostupa.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u Nadzorni odbor Zračne luke Rijeka d.o.o., kao zajednička predstavnica Grada Krka i Općine Omišalj, u svojstvu članice predložena ja Darinka Brusić iz Krka.

Izvor i foto: Grad Krk

error: Content is protected !!