Popis stanovništva: Većina krčkih općina bilježi porast stanovnika, prednjače Grad Krk i Malinska

Krk je prema popisu stanovništva iz 2011 imao 6.281 stanovnika, a danas ima 6846 stanovnika (+565)

Prema prvim informacijama popisa stanovništva iz 2021. godine, u većini općina otoka Krka i samom Gradu Krku u posljednjih 10 godina broj stanovnika je – porastao. Sasvim suprotno trendovima u ostatku Hrvatske, dok se većina gradova i općina muči s iseljavanjem, čini se da otok Krk postaje sve privlačnije mjesto za život. Tako je Baška samo za jednog stanovnika siromašnija no prije 10 godina, a u minusu su još i Općina Punat koja je 2011. godine imala 1.973 stanovnika, a 2021. godine 1908 stanovnika te Općina Vrbnik koja je 2011. godine imala 1.260 stanovnika, a 2021. godine 1184 stanovnika.

Grad Krk, općine Dobrinj, Malinska-Dubašnica i Omišalj su pak u plusu, a uglavnom je riječ o prilično značajnim plusevima – osobito uzmemo li u obzir da je riječ o otočnim naseljima, koje se tradicionalno u Hrvatskoj bore sa smanjenjem stanovnika.

Evo i preciznih brojki Državnog zavoda za statistiku prema najnovijim podacima popisa stanovništva:

Krk je prema popisu stanovništva iz 2011 imao 6.281 stanovnika, a danas ima 6846 stanovnika (+565).


Baška 2011. godine – 1.674 stanovnika, 2021. 1673 stanovnika (-1).


Dobrinj je 2011. godine imao 2.078 stanovnika, a 2021. godine 2153 stanovnika (+75).


Malinska-Dubašnica je 2011. godine imala 3.134, a 2021. godine 3235 stanovnika (+101).


Općina Omišalj je 2011. godine imala 2.983 stanovnika, a 2021. godine 3020 stanovnika (+37).


Općina Punat je 2011. godine imala 1.973 stanovnika, a 2021. godine ima 1908 stanovnika (-65).


Općina Vrbnik je 2011. godine imala 1.260 stanovnika, a 2021. godine ima 1184 stanovnika (-76).

 

error: Content is protected !!