Donesena Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka za period do 2025. godine

Imenovani su Goran Grubišić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za načelnika Stožera i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za zamjenika načelnika

Na 5. sastanku Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, novi predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka – stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

U mandatnom razdoblju od 2021. – 2025. godine tako su imenovani Goran Grubišić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, za načelnika Stožera i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za zamjenika načelnika. Za članove Stožera imenovani su pak Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka; Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk; Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost Ravnateljstva civilne zaštite Područnog ureda civilne zaštite Rijeka; Goran Lajner, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk;  Sanjin Purić, predstavnik/prokurist tvrtke GP Krk d.d. Krk; Marija Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk; Ivan Jurešić, pomoćnik direktora tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk i Lovorka Nemet Strčić, voditeljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije – Ispostave Krk.

Naime, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite te imenuje načelnika, njegovog zamjenika i članove. Nakon provedenih lokalnih izbora i objave Konačnih rezultata za izbor gradonačelnika Grada Krka, pokrenut je postupak predlaganja novih članova Stožera civilne zaštite Grada Krka od strane operativnih snaga sustava civilne zaštite, što je, naposljetku, rezultiralo donošenjem Odluke o osnivanju Stožera.

Foto i izvor: Grad Krk
error: Content is protected !!