131. sastanak Kolegija: Izmijenjeni programi održavanja i građenja komunalne infrastrukture

U Malenoj gradskoj vijećnici, 23. lipnja 2020. godine, održan je 131. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku današnjeg sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka kojom se, po isteku važećeg, produljuje ugovor o zakupu poslovnog prostora (sačinjenog od prodajnog prostora od 48,0 m2 i skladišta od 34,7 m2), lociranog na adresi J. J. Strossmayera 27, u gradu Krku, i to s dosadašnjim zakupnikom, tvrtkom Mateo d.o.o. iz Krka, uz mjesečnu zakupninu od 649,00 EUR. Pored toga, prihvaćena je ponuda Zanatskog obrta Meštrija – Krk iz Krka, vrijedna 12.439,00 kn, za izradu (14 komada) stolića za potrebe Velike gradske vijećnice (u situacijama poput organizacije izbora ili sjednica Gradskog vijeća). Također, prihvaćena je zajednička zamolba D. G., M. K. te I. Š. da im se, s obzirom na općepoznate okolnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa, do kraja studenog ove godine odgodi vrijeme plaćanja prvog obroka kojeg su, temeljem Ugovora o diobi s Gradom Krkom, bili u obvezi platiti do 20. travnja ove godine.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će, uskoro, na portalu Grada Krka biti objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva u svrhu ustupanja na korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krst Frankopan – Matične škole Krk tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2020. do 15. lipnja 2021.) upućen klubovima, udrugama, društvima i grupama građana. Dvorana će se tako moći koristiti svakim radnim danom, od 14.00 – 22.00, te subotom, od 08.00 – 19.00 sati, osim ako planom Centra za kulturu Grada Krka i programom Osnovne škole Fran Krsto Frankopan ondje u to vrijeme nisu predviđene neke od njihovih aktivnosti. Prostor koji im se daje na raspolaganje grupe građana mogu koristiti uz naknadu od 100,00 kn po satu (45 minuta), s time da će se dvorana moći zakupiti na minimalno jedan te maksimalno tri sata u kontinuitetu. Kao i prethodne godine, u prijavni obrazac, uz ostale podatke, bit će potrebno upisati svrhu i planirani termin njezinog korištenja te informaciju o (eventualnom) korištenju nekog alternativnog prostora. Nadalje, Mjesnom odboru Kornić odobren je iznos od 2.000,00 kn za pokriće troškova proizašlih iz organizacije sljedećih događanja i akcija: Mesopusta, Prve nedilje od maja, proslave blagdana sv. Antona i akcije čišćenja mjesnog nogometnog igrališta. Također, Atletskom klubu Krk odobrena su sredstva u vrijednosti od 2.990,00 kn za hitnu sanaciju rubnjaka jame za skok u dalj, a koja je dio atletskih borilišta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku.

U razmatranju predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki Shop park Krk d.o.o. iz Zagreba, s obzirom na dovršene konstruktivne radove, odobreno je izvođenje ostalih građevinskih radova  vezanih uz izgradnju zgrade trgovačkog centra tijekom turističke sezone, uz napomenu kako se radovi odvijaju u poslovno-proizvodnoj zoni grada Krka gdje nema ometanja turističkog sektora. Prije nego li se na inicijativu tvrtke Grodest d.o.o. iz Punta donese konačna odluka o produženju roka za izvođenje unutarnjih građevinskih radova na izgradnji obiteljske kuće (k.č. 1452/151, k.o. Vrh) u naselju Salatići, i to do 15. srpnja ove godine, do sljedećeg Kolegija komunalno redarstvo pripremit će izvješće iz kojeg će biti razvidno stanje tamošnjeg gradilišta, kao i situacija u susjedstvu vezana uz bavljenje iznajmljivanjem. Također, nastavno na zahtjev tvrtke Hadrie d.o.o. iz Ozlja da im se odobri produženje roka za izvođenje konstruktivnih radova na stambeno-komunalnim objektima (k.č. 2515/1 i 2515/3, obje k.o. grad Krk) u gradu Krku, i to do 20. srpnja ove godine, odlučeno je da se rok produži do 01. srpnja, nakon čega se više neće moći obavljati konstruktivni i zemljani radovi, već samo oni obrtnički koji ne proizvode buku, s obzirom na blizinu plaže, hotelskih objekata i kuća za iznajmljivanje. Nadalje, tvrtki Smart Island Krk d.o.o. iz Krka dana je suglasnost za postavljanje dvaju telekomunikacijskih ormarića: prvog u neposrednoj blizini automata za naplatu parkiranja na području Lukobrana, i drugog na križanju Ul. Narodnog preporoda i Ul. Vladimira Nazora u gradu Krku. Ti se ormarići postavljaju zbog prelaska na svjetlovodnu optičku mrežu. Naposljetku, usvojen je prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, kojim se, s obzirom na smanjene prihode od komunalne naknade, njegovi ukupni prihodi i rashodi s prvotno planiranih 10.446.000,00 kn, reduciraju na 8.567.000,00 kn. O ovoj će temi uskoro raspravljati i gradski vijećnici, a za istu će još ovog tjedna biti otvoreno i e-Savjetovanje.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Agenciji za obalni linijski promet dana je suglasnost na izmjenu reda plovidbe državne trajektne linije 338 Valbiska – Lopar i obratno, i to tako da se od 19. lipnja umjesto dva polazno-povratna putovanja uvode tri. Nadalje, analiziran je prijedlog elaborata parcelacije prema Zakonu o nerazvrstanim cestama za odvojak Bodulske ulice u gradu Krku (stambene zgrade prema kružnom toku), kojeg je izradila tvrtka Geoline d.o.o. iz Krka, i za koji bi uskoro trebao biti zakazan javni uvid, a temeljem kojeg će sve zainteresirane stranke moći podnijeti svoja očitovanja. Pored toga, analiziran je i prijedlog granice izvanlučkog područja za pojas Luka Krk – Punta di Galetto, čija je izrada bila povjerena Geodetskom zavodu Rijeka d.o.o. iz Rijeke, a koji će prije nego li ga se ustupi Povjerenstvu, na doradu biti proslijeđen izrađivaču. Naposljetku, usvojen je prijedlog I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, kojim se, s obzirom na povećane prihode od komunalnog doprinosa, njegovi ukupni prihodi i rashodi s prvotno planiranih 9.500.000,00 kn, povećavaju na 10.100.300,00 kn. I o ovoj će temi uskoro raspravljati gradski vijećnici, a za istu će biti otvoreno e-Savjetovanje.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u tročlano Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kao predstavnik Osnivača – Grada Krka, imenovan je Marinko Pavlić. Orijentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost da na području grada Krka, 03. kolovoza ove godine, organizira jednu od utrka 23. otvorenog prvenstva Hrvatske u orijentacijskom trčanju: Croatia Open, ali uz nužno pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

error: Content is protected !!