Općina Malinska prima prijedloge za počasnog građanina u 2020. godini

Općina Malinska raspisala je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2020. godini.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2020. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica, a predaje se u pisanom obliku Općinskom vijeću.

Javno priznanje odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2020. godini.

Pisani prijedlog za dodjelu za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata, životopis kandidata i prijedlog javnog priznanja.

Prijedlozi s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 3. srpnja 2020. godine neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.

error: Content is protected !!