Zvonik Krčke katedrale uskoro dobiva novi fasadni sat, nastavlja se uređenje šetnice i terasa podno bedema

Povodom adventa te božićnih i novogodišnjih blagdana, sajamski dani na području Grada Krka bit će, posebnom odlukom, proglašeni za period od 01. prosinca 2023. do 06. siječnja 2024. godine

U Maloj gradskoj vijećnici Grada Krka ovog je ponedjeljka održan 97. sastanak Kolegija, na kojem je, među ostalim, bilo govora i o projektu uređenja šetnice i ugostiteljskih terasa podno gradskih bedema.

Naime, razmotreno je idejno rješenje uređenja šetnice i terase ugostiteljskog objekta Aquarium smještene uz gradske bedeme, u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku. Projektom, kojeg potpisuje Studio SML iz Krka i za koji se uskoro očekuje očitovanje Konzervatorskog odjela u Rijeci, predviđeno je popločenje pješačke površine i povezivanje s prethodno uređenom popločenom površinom, zeleni pojas kao barijera prema prometnici, uređenje poteza uz zidine popločenjem i rasvjetom, popločenje platoa ugostiteljske terase i njezino uređenje natkrivanjem i zelenilom, izgradnja montažnog otvorenog šanka, uspostava info-punkta sa signalizacijom i prostorom za sjedenje te izmještanje instalacijskih ormarića. S namjerom da se isplaniraju ugostiteljske terase i šetnica uokolo gradskih bedema u cjelini, prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Emil Jurcan d.o.o. iz Pule, s pribrojenim PDV-om vrijedna 9.000,00 eura.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Uredske radionice Lebarović iz Zagreba, u iznosu od 4.760,00 eura bez PDV-a, za izradu novog fasadnog sata na zvoniku Krčke katedrale. Ponudom je uključena izrada upravljačkog ormarića sata s kvarcnim matičnim satom, punjačem akumulatora, akumulatorom i spojnim stezaljkama, izrada mehanizma za pogon kazaljki, izrada novih kazaljki identičnih originalu te montaža i puštanje sata u pogon. Sat će pokretati elektronički mehanizam upravljan satelitskim sustavom koji će mu omogućiti apsolutnu točnost i automatsku promjenu vremena.

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, istaknuto je kako se trenutno radi na pripremi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, kao i na dvama dokumentima vezanim uz sustav civilne zaštite: Analizi sustava civilne zaštite na području Grada Krka u 2023. godini i Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Naposljetku, povodom adventa te božićnih i novogodišnjih blagdana, sajamski dani na području Grada Krka bit će, posebnom odlukom, proglašeni za period od 01. prosinca 2023. do 06. siječnja 2024. godine.

error: Content is protected !!