Visina konsolidiranog proračuna PGŽ-a povećana za više od 140 milijuna kuna

Odlukom o raspodjeli rezultata PGŽ-a za 2020., dio sredstava u iznosu od 19.786.889,55 kuna raspoređena su za  sufinanciranju posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covid-19

U opatijskom Hotelu Royal, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, održana je 3. sjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Na sjednici je jednoglasno izglasan rebalans proračuna. Visina raspoloživih sredstava konsolidiranog proračuna u 2021. povećana su za 143.244.000,00 kuna, te iznose 1.496.323.000,00 kuna. Povećanje je rezultat povećanja prihoda tekuće godine, smanjenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja te povećanja prenesenog neto viška prihoda i primitaka iz 2020. godine.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna planirani su na razini od 1.467.915.526,20 kuna, odnosno uz povećanje od 119.499.228,80 kune ili 8,86%. Ukupni konsolidirani rashodi  Proračuna povećavani su za 143.244.000,00 kuna i uravnoteženi su s prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima.

Odlukom o raspodjeli rezultata PGŽ-a za 2020., dio sredstava u iznosu od 19.786.889,55 kuna raspoređena su za  sufinanciranju posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covid-19, financiranju dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite, poticanju razvoja poduzetničkog potencijala, poticaju razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara, sufinanciranju razvoja mreže sanjkališta u Gorskom kotaru te za sufinanciranje obnove nogometnog igrališta Robert Komen.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i sve točke vezane za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru kao i odluku o sufinanciranju projekta rekonstrukcije OŠ Ivana Rabljanina Rab temeljem investicijskog elaborata.

Na Aktualnom satu, među ostalim,  bilo je riječi o objektu iznad plaže u uvali Grabovo u Jadranovu, tzv. Slovenskom domu koji je bio u vlasništvu Centar za rehabilaticiju “Fortica”. Kako je objasnila resorna pročelnica Dragica Marač, prošle godine okončan je sudski spor s Gradom Ljubljanom, te je u planu prodaja objekta i pripadajućeg zemljišta putem javnog natječaja ovo ljeto. Robert Matić uputio je pitanje o projektu Platak i od pročelnika Ljudevit Krpana dobio informaciju da je u tri godine u Platak Županija uložila 41 milijun kuna. Odabran je izvođač radova za novu četverosjedežnicu i radovi se očekuju početkom listopada. Destinacija je obogaćena nizom novih sadržaja za djecu i sportaše rekreativce.

error: Content is protected !!