VIDEO Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Krku

O čemu je riječ i zašto je ovaj projekt iznimno važan za očuvanje našeg mora, provjerite u prilogu.

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ikada pokrenutih na otoku Krku, projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ukupno vrijedan 650 milijuna kuna, ulazi u završnu fazu.

U gradu Krku predstavljena je zajednica ponuditelja koji su na međunarodnom natječaju dobili posao izgradnje ili dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U sklopu tog megaprojekta planirana je izgradnja i 85 kilometara kanalizacijske mreže, rekonstrukcija 40 kilometara vodovodne mreže te niz drugih zahvata.

O čemu je riječ i zašto je ovaj projekt iznimno važan za očuvanje našeg mora, provjerite u prilogu.

error: Content is protected !!