U prvoj polovici godine na Krku ostvareno 344 tisuće noćenja, lipanj pokazuje uzlazni trend

Statistika također pokazuje da su korona krizom najgore pogođeni hoteli, koji u prvoj polovici godine bilježe samo 11% lanjskog uspjeha, dok privatni smještaj i kampovi bilježe bolje rezultate: 40%, odnosno gotovo 50% u odnosu na lani.

U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine prema podacima E visitora, u uvjetima pandemije COVID-19 ,na otoku Krku ukupno je ostvareno 77.344 dolazaka i 344.480 noćenja

U odnosu na 2019. godinu to je u dolascima indeks 29,47%, a u noćenjima je indeks 29,21%.

Od toga domaćih dolazaka je 10.190 (indeks 49,84%, učešće 13,17%, a stranih dolazaka je 67.154 (indeks 27,74% i učešćem od 86,83%.
Domaćih noćenja je ostvareno 39.842 što je indeks 56,51 % i učešće je 11,57%, a stranih noćenja je 304.638 noćenja indeks je 27,48%, a učešće je 88,43%.

Statistika također pokazuje da su korona krizom najgore pogođeni hoteli, koji u prvoj polovici godine bilježe samo 11% lanjskog uspjeha, dok privatni smještaj i kampovi bilježe bolje rezultate: 40%, odnosno gotovo 50% u odnosu na lani.

Prosjek boravka turista u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine je 4,5 dana.

U nekomercijalnim objektima u razdoblju siječanj- lipanj    2020.  na otoku Krku je ukupno boravilo 17.452 osoba (-13,60%) a ostvareno je  252.041  noćenja  (-2,37%)

Lipanj međutim pokazuje uzlazni trend, sa zabilježenih 68.423 dolazaka i 305.863 noćenja.

Od toga domaćih je gostiju bilo 7.156 (indeks 70,04% u odnosu na 2019. godinu) a ostvareno je 23.325 noćenja (indeks 59,86%), a učešće domaćih u odnosu na ukupna noćenja je 7,63%.

Strani gosti ostvarili su 61.267 dolazaka (indeks 41,46%) i 282.538 noćenja (indeks je 37,31 %) a učešće je stranih noćenja 92,37%.

Struktura po tržištima u uvjetima COVID-19 i zakašnjelom predsezonom pokazuje da su najviše zastupljena tradicionalna tržišta Njemačka sa učešćem od 38% u ukupnim noćenjima, slijedi Slovenija sa učešćem od 23%, Austrija sa 10% te Češka sa 6%.

error: Content is protected !!