Raspisan javni poziv za potpore programima i događanjima u turizmu na području Malinske

Potpore će se odobravati za kulturna, zabavna, sportska i eno-gastro događanja, kao i za povijesna, tradicijska ili etno događanja na području Općine Malinska-Dubašnica

Turistička zajednica Malinska-Dubašnica raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine, a koji su od međunarodnog ili nacionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista.

Konkretno, traže se sadržaji koji doprinose obogaćivanju turističke ponude i povećanju broja noćenja te ugostiteljskog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, odnosno sadržaji koji pomažu promociji Malinske i doprinose razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine, odnosno kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Potpore će se tako odobravati za kulturna, zabavna, sportska i eno-gastro događanja, kao i za povijesna, tradicijska ili etno događanja na području Općine Malinska-Dubašnica.

Dobivena sredstva namijenjena su za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju programa, događanja i manifestacija, kao što su najam opreme, nabava materijala, honorare izvođača i vanjskih suradnika, najam prostora, oglašavanje u medijima, promotivne materijale, troškove smještaja i putne troškove izvođača te druge potrebe u svrhu održavanja događanja koje TZO Malinska-Dubašnica bude smatrala opravdanim.

Organizatorima će se odobriti potpora do najviše 50 posto opravdanih, odnosno prihvatljivih troškova, uz uvjet da predmetni iznos ne prelazi iznos od 5.000 eura, koliko je moguće maksimalno ostvariti po pojedinom događaju.

Kandidati svoje prijave mogu dostaviti najkasnije do 10. ožujka 2023. godine do 15 sati.

Svi detalji javnog poziva, potrebni dokumenti i slično dostupni su na web stranici TZO Malinska-Dubašnica, OVDJE.

error: Content is protected !!