Projekt e-Partner: Klub za poticanje zapošljavanja mladih u Primorsko-goranskoj županiji

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.

Rijeka – Visoka poslovna škola PAR uz partnerstvo HZZ-a – Regionalni ured u Rijeci, udruge Regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI te tvrtki CIP (Centar za inovacije i poduzetništvo) d.o.o., P.A.R. d.o.o. i Silos Group d.o.o. provodi projekt „E-partner“ tokom razdoblja od 24 mjeseca, odnosno od 1. travnja 2019. do 1. travnja 2021. godine.

Cilj projekta je rješavanje problema nezaposlenosti mladih osoba do 29 godina kroz provedbu motivacijskih radionica i edukacija čime će se doprinijeti rješavanju problema nedostatka vještina ciljne skupine kako bi stvorili temelj za lakši prijelaz s učenja na rad te kako bi se riješio problem nezaposlenosti mladih. Projekt doprinosi socijalnoj komponenti održivog razvoja jer utječe na (samo)zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba na lokalnom tržištu rada te na stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih pothvata s naglaskom na društveno poduzetništvo.

Projekt uključuje edukaciju te usavršavanje za minimalno 100 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba kao ranjivu skupinu na tržištu rada koju karakterizira nedostatak radnog iskustva i praktičnih vještina. Projekt E-partner formalnim partnerstvom doprinosi povećanju zapošljivosti nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima iskazanim u Strategiji razvoja ljudskih potencijala PGŽ 2015-2020 te Akcijskim planom provedbe.

Ukupna vrijednost projekta: 555.586,54 HRK
Sufinanciranje EU: 555.586,54 HRK

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr 

Kontakt osoba za više informacija: ana.dosen@par.hr

error: Content is protected !!