Potpisan Sporazum o projektnom udruživanju svih krčkih TZ-a vrijedan oko 2,9 milijuna kuna

Projekt uključuje i pojedinačne radove na infrastrukturi te  pripremu i udruživanje jakih outdoor manifestacija te promociju i izradu promotivnih materijala  na temu outdoora.

Sve turističke zajednice na području otoka Krka u prosincu su potpisale sporazum o projektnom udruživanju koje će biti potpomognuto sredstvima Ministarstva turizma i sporta, a sve s ciljem strateškog pozicioniranja i jačanja brenda otoka Krka  na domaćem i inozemnom tržištu.

Suradnjom će se obuhvatiti  zajedničko osmišljavanje i provedba projekta koje će  biti i financijski  podržano  kako od turističkih zajednica, tako i od  pripadajućih otočnih općina i  grada Krka, a cilj ove suradnje s Turističkom zajednicom otoka Krka kao koordinatorom je zajednički razvoj outdoora na otoku Krku u daljnjim razdobljima.

Polazeći od koncepta  održivog i uravnoteženog  razvoja turizma  na otoku Krku, brendiranje i razvoj outdoor destinacije nova je inicijativa  kao poželjna marker atrakcija u ponudi otoka Krka,  sa snagom  motiviranja  dolaska na otok  posebice u pred i posezoni, a još više nakon otvaranja  tržišta po završetku pandemije.

S obzirom da i već do sada postoji partnerski odnos među lokalnim turističkim zajednicama, na ovaj način bit će jednostavnije razvijati sustav destinacijskog menadžmenta  na razini otoka a kojeg potencira i novi zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Projekt „Razvoj brenda Krk outdoor 2021-2025.”  radit će se u suradnji sa Studiom Conex d.o.o. iz Samobora, a u 2021, godini  će se prema programu krenuti u izradu Strategije razvoja outdoora na otoku Krku te izradi pripadajućeg loga.

Cijeli projekt će se protezati kroz razdoblje od 3-4 godine, a vrijedan je oko 2,9 milijuna kuna. Između ostalog, projekt uključuje i pojedinačne radove na infrastrukturi te  pripremu i udruživanje jakih outdoor manifestacija te promociju i izradu promotivnih materijala  na temu outdoora.

Turistička zajednica otoka Krka  još je uvijek jedina  otočna turistička zajednica koja  je  i formalno i pravno  našla uporište u novom zakonu,  a  uz nju na otoku Krku još postoji sedam turističkih zajednica. Projektnim udruživanjem, potpisivanjem  Sporazuma udružuje  se i neformalno  kako bi  joj bila omogućena i  financijska sredstva  iz za tu svrhu  osnovanog Fonda za udružene turističke zajednice.

error: Content is protected !!