PGŽ nastavlja s revitalizacijom Lječilišta Veli Lošinj, otvoreno novouređeno parkiralište i interna prometnica vrijednosti preko 3,5 milijuna kuna

Strateški i razvojni projekt Primorsko-goranske županije „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“ jedan je od najvećih investicijskih zahvata u objekte zdravstva s ciljem podizanja kvalitete i proširenje zdravstvenih i pratećih usluga same Ustanove, otoka Lošinja i regije Kvarnera kao destinacije zdravstvenog turizma

U županijskoj zdravstvenoj ustanovi, Lječilištu Veli Lošinj predstavljena je IV. faza projekta „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“, dio koji se odnosi na novouređeno parkiralište i internu prometnicu vrijednosti preko 3,5 milijuna kuna.

Završetkom ovog projekta uređen je promet unutar kompleksa i osigurano 47 parkirnih mjesta za korisnike i djelatnike. Uređena je i rekonstruirana postojeća interna prometnica s javnom rasvjetom, a na kolnom ulazu u Lječilište postavljene su prometne rampe za ograničavanje ulaska i izlaska s parkirališta i prema glavnim zgradama. Izvođač radova bio je Radnik d.d. Križevci.

„Primorsko-goranska županija vodi brigu o svojoj imovini i svojim ustanovama. U Velom Lošinju revitalizirala je, takoreći u cijelosti, Lječilište koje je nekada davno bilo potpuno derutno i ispalo iz zdravstvenog sustava. To je naša misija, da sve što imamo bude u visokoj razini kvalitete i na ponos građanima Primorsko-goranske županije“, rekao je župan Zlatko Komadina i dodao da će PGŽ uskoro s Gradom Malim Lošinjem i Jadrankom realizirati i izgradnju ceste u punom profilu od Maloga do Velog Lošinja.

„Imamo dobru bazu za početak rada i otvaranja prema stranim tržištima s jedne strane, a s druge, dobro radno mjesto za djelatnike i prekrasne prostore za korisnike“, komentirala je Renata Žugić, ravnateljica Lječilišta koje je dugi niz godina imalo velikih problema pri organizaciji parkinga na svojoj lokaciji.

Strateški i razvojni projekt Primorsko-goranske županije „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“ jedan je od najvećih investicijskih zahvata u objekte zdravstva s ciljem podizanja kvalitete i proširenje zdravstvenih i pratećih usluga same Ustanove, otoka Lošinja i regije Kvarnera kao destinacije zdravstvenog turizma. Dosad je rekonstruiran objekt Park I, Medicinski trakt s hidroterapijom „Magnolija“, a dogradnjom i nadogradnjom objekata Park II i kuhinje završeni su radovi treće faze. U posljednjih 10 godina, Primorsko-goranska županija je u Lječilište Veli Lošinj uložila gotovo 72 milijuna kuna, istaknuo je župan Komadina.

„Kada smo preuzeli osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama, njih ukupno osam, zatekli smo dosta devastirano stanje, pa tako i ovdje. Kao odgovoran osnivač krenuli smo u revitalizaciju lječilišta s ciljem da unaprijedimo brend Lošinja u zdravstvenom turizmu“, prisjetio se župan Komadina i dodao da predstoji uređenje još dvaju smještajnih objekata uz pomoć EU fondova čime će ova investicija biti u potpunosti zaokružena.

Predstavljanju su prisustvovali i gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić te predstavnici izvođača radova, a s gradonačelnicom Kučić, održan je radni sastanak vezan uz novi Dom zdravlja i školsku dvoranu u Malom Lošinju te cestu za Veli Lošinj. Tijekom boravka na otoku, župan Komadina posjetio je i godišnji susret iseljenika s Cresko – Lošinjskog arhipelaga koji žive u Americi te im zahvalio na prikupljenim donacijama u vrijednosti pola milijuna dolara, koje su uz jamstvo Županije, uložene u razvoj zdravstva na njihovim rodnim otocima.

error: Content is protected !!