PGŽ: 200 tisuća eura za plutajući ponton u Omišlju, županijskim zdravstvenim ustanovama 3,2 milijuna eura

Dana je suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za nabavu i ugradnju plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) u iznosu od gotovo 200 tisuća eura s PDV-om

Domovima za starije osobe kojima je Primorsko-goranska županija osnivač raspoređeno je 1,6 milijuna eura, prosječno 400 tisuća eura po domu, izvijestio je župan Komadina na redovitom susretu s novinarima. Ponovno je ukazao na problem nedostatnog državnog financiranja resora zdravstva, školstva, a sada i socijalne skrbi, gdje uslijed povećanja plaća i materijalnih prava te porasta troškova energenata, proračun Županije sve više participira u sufinanciranju razlike u rashodima. U ovom slučaju radi se o iznosu od 1,6 milijuna eura, naglasio je župan.

Raspisan je Javni poziv za prijavu projekata razvoja javne turističke infrastrukture Gorskog kotara u 2023. godini u visini od od 160.900,00 eura. Prihvatljivi prijavitelji su goranski gradovi i općine, a posebno se podupiru turistički nerazvijena područja. Tako će se sufinancirati provedba projekata najviše do 80 posto prihvatljivih troškova korisnicima razvrstanim u II. kategoriju indeksa turističke razvijenosti, 90 posto korisnicima razvrstanim u III. kategoriju te 100 posto korisnicima razvrstanim u IV. kategoriju.

Dana je suglasnost Županijskoj upravi za ceste PGŽ za zaduženje u visini od dva milijuna eura za ceste Gorskog kotara koje su pretrpila oštećenja te za redovno održavanje prometnica. Iako je plan bio rasporediti isti iznos kroz trogodišnje razdoblje, nakon zaprimanja zahtjeva goranskih gradova i općina čija je vrijednost procijenjena upravo na dva milijuna eura, ŽUC PGŽ će na ovaj način odjednom financirati sve radove, pojasnio je župan dodavši da je dana i suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za nabavu i ugradnju plutajućeg pontona u luci Omišalj (Pesja) u iznosu od gotovo 200 tisuća eura s PDV-om.

Na novinarsko pitanje o kriterijima raspodjele sredstava iz Fonda za Gorski kotar, župan je odgovorio da se danas u Vrbovskom s početkom u 12 sati održava završni sastanak goranskih načelnika i gradonačelnika na kojemu prisustvuje i resorni pročelnik Ljudevit Krpan. Odluku će konačno donijeti PGŽ, a sastanci su održani u dobroj vjeri kako bi se čula stajališta gradova i općina, za koja sumnja da će se usuglasiti, kazao je župan. Kao izgledni model i relativno najpošteniji župan je predložio kriterij prema kojemu bi se sredstva dijelila na fiksni dio jednak za svih te varijabilni zavisan o broju stanovnika.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Silvia Hunjadi Korošec informirala je kako je definiran Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini, a koji će biti proslijeđen Županijskoj skupštini PGŽ na usvajanje.

Od ukupnog iznosa u visini od 3,2 milijuna eura, po približno 900 tisuća eura raspoređuje se Domu zdravlja i Zavodu za hitnu medicinu. Polovica tih sredstava odnosit će se i na nabavku novih vozila, osam za sanitetski prijevoz i šest za hitnu pomoć. Po 400 tisuća eura raspoređuje se specijalnim bolnicama Thalassotherapiji Crikvenica, Thalassotherapiji Opatija i bolnici INSULA za tekuće investicijsko održavanje te 140 tisuća eura za pokriće rate kredita Thalassotherapiji Opatija za angiografski uređaj. Lječilištu Veli Lošinj raspoređuje se 66 tisuća eura. Pročelnica je naglasila kako je iznos za financiranje decentraliziranih funkcija već četvrtu godinu na istoj razini što radi inflatornih pritisaka i povećanih rashoda, otežava poslovanje zdravstvenih ustanova.

Za programe edukacije, prevencije i promocije zdravlja osigurano je oko 200 tisuća eura i to za programe – Tečaj za trudnice i rodilje, Psihosocijalna pomoć stradalnicima Domovinskog rata i Savjetovalište za prehranu dojenčadi Doma zdravlja PGŽ. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ za izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, Savjetovalište „Otvorena vrata“ te programe prevencije bolesti srca i krvožilja, zdravstvene sigurnosti stanovništva i prevencije i liječenja ovisnosti te Thalassotherapiji Crikvenica za pilot projekt prevencije skolioze kod djece školskog uzrasta koji će se provoditi u osnovnim školama u Crikvenici, Triblju, Novom Vinodolskom i Bribiru.

error: Content is protected !!