Ovo su nove cijene parkiranja na uređenim javnim površinama u gradu Krku

Cijena povlaštene parkirne karte namijenjene stanarima s prebivalištem u starogradskoj jezgri (nulta, prva i druga zona; najbliže parkiralište) za cijelu godinu iznosi 80,00 eura

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 25. ožujka 2024. godine, gradskom komunalnom poduzeću Vecla d.o.o., nakon održane sjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka i njihovog pozitivnog mišljenja, dana je suglasnost za izmjenu cjenika uslužne komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim površinama, a koji se primjenjuje od 01. travnja ove godine.

Dakle, u nultoj zoni, u koju spada samo središte grada Krka, točnije Ul. Šetalište sv. Bernardina, Ul. Stjepana Radića od br. 1 – 2, Trg bana Josipa Jelačića, a odsad i parkiralište Robna kuća te Ul. Stjepana Radića, u periodu A (od 01. lipnja – 30. rujna) parkiranje se naplaćuje 1,50 eura/h, u periodu B (od 01. travnja – 31. svibnja te od 01. – 31. listopada) 1,20 eura/h, a u periodu C (od 01. siječnja – 31. ožujka te od 01. studenog – 31. prosinca) 0,50 eura/h.

U prvoj zoni, u koju sada spadaju parkirališta Kružni tok 1 (Ul. Slavka Nikolića), Portapisana (Ul. Krčkih iseljenika), Vignole (Ul. Stjepana Radića od br. 2 – 3), Fratri (Ul. Stjepana Radića), Ul. Lukobran, Vinogradska ulica i Ul. Braće Juras, cijena parkiranja u periodu A je 1,00 euro/h, a u periodu B 0,70 eura/h.

U drugoj zoni kojom su odsad obuhvaćena parkirališta Plav (Senjska ulica), Kružni tok 2 (Ul. Slavka Nikolića), Sportski centar Josip Uravić Pepi (Ul. Slavka Nikolića), Punta di Galetto (Ružmarinska ulica), Ul. Ježevac, Ul. Smokvik, Vršanska ulica, Zagrebačka ulica od br. 18 – 28 te Sv. Fuska (Pinezići) cijena parkiranja u periodu A iznosi 0,70 eura/h.

Na parkiralištu Sportskog centra Josip Uravić Pepi (Ul. Slavka Nikolića) namijenjenom autobusima, cijena parkiranja u periodu A je 5,00 eura/h, odnosno 70,00 eura za dnevnu parkirnu kartu (DPK) ili 20,00 eura za cjelodnevnu kartu.

Dodajmo i to kako je radno vrijeme parkirališta u periodu A od ponedjeljka – nedjelje, od 08.00 – 22.00, a u periodu B i C od ponedjeljka – subote, od 08.00 – 18.00 sati, s time da tada nedjeljom i blagdanom parkiralište ne naplaćuje.

Nadalje, dnevna parkirna karta (DPK) u nultoj zoni u periodu A naplaćuje se 21,00 euro, u periodu B 12,00 eura, a u periodu C 3,50 eura. Dnevna parkirna karta u prvoj zoni u periodu A iznosi 14,00 eura, a u periodu B 7,00 eura, dok je u drugoj zoni u periodu A 9,80 eura.

Cijena cjelodnevne parkirne karte u drugoj zoni u periodu A iznosi 5,00 eura.

Mjesečna parkirna karta u nultoj zoni u periodu A naplaćuje se 99,54 eura, u periodu B 66,36 eura, a u periodu C 26,54 eura. Mjesečna parkirna karta u prvoj zoni u periodu A iznosi 66,36 eura, a u periodu B 26,54 eura, dok je u drugoj zoni u periodu A 46,45 eura.

Cijena povlaštene parkirne karte namijenjene stanarima s prebivalištem u starogradskoj jezgri (nulta, prva i druga zona; najbliže parkiralište) za cijelu godinu iznosi 80,00 eura. Za stanare s prebivalištem u starogradskoj jezgri (prva zona: parkirališta Fratri i Vignole i druga zona) u periodu od 01. travnja – 31. listopada cijena povlaštene karte je 40,00 eura. Stanarima starogradske jezgre – vlasnicima nekretnina, obrta ili poduzeća te zaposlenicima (prva zona: parkirališta Fratri i Vignole i druga zona) u periodu od 01. lipnja – 30. rujna te od 01. travnja – 31. svibnja i od 01. – 31. listopada cijena povlaštene karte iznosi 40,00 eura. Iznajmljivači u starogradskoj jezgri (prva zona: parkirališta Fratri i Vignole) u periodu od 01. travnja – 31. listopada povlaštenu kartu plaćaju 150,00 eura.

error: Content is protected !!