Općine Dobrinj i Malinska raspisale javni poziv za prijavu šteta od poplava

Prijave se zaprimaju najkasnije 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode – poplava, odnosno najkasnije do 20. prosinca 2022. godine

Na temelju Odluke Župana Primorsko-goranske županije o proglašenju prirodne nepogode od poplava koja su pogodile područje Općine Malinska-Dubašnica i Općine Dobrinj dana 18. studenog 2022. godine, raspisan je javni poziv oštećenicima na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode – poplava da prijave štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Uz Obrazac PN obavezno se prilaže dodatak obrascu PN za prijave štete na građevini, dok za prijavu štete na osobnim automobilima policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da je određeni automobil stradao od prirodne nepogode – poplave.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijave se za područje Općine Malinska-Dubašnica mogu dostaviti putem e-pošte na info@malinska.hr, te osobno u prijemnu pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica ili poštom na adresu: Općina Malinska-Dubašnica (za prijavu štete – poplava), Malinska 51511, Lina Bolmarčića 22.

Za područje Dobrinja prijave se mogu dostaviti putem e-pošte: tea@dobrinj.hr, te osobno u prijemnu pisarnicu Općine Dobrinj ili poštom na adresu: Općina Dobrinj (za prijavu štete – poplava), Dobrinj 103, 51514 Dobrinj.

Prijave se zaprimaju najkasnije 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode – poplava, odnosno najkasnije do 20. prosinca 2022. godine.

Svi detalji i potrebni obrasci dostupni su OVDJE za područje Malinske, odnosno OVDJE za područje Dobrinja.

error: Content is protected !!