Općina Omišalj raspisala natječaje za sportaše i financiranje krovnih fotonaponskih elektrana

Raspisani su javni pozivi za financiranje izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane i stipendiranje sportaša s područja općine Omišalj 

Općina Omišalj u proteklih je 15-ak dana objavila dva natječaja/poziva, koja su namijenjena sportašima i kućanstvima općine Omišalj te uključuju novčane potpore.

Prvi je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području Općine Omišalj u 2022. i 2023. godini u punom iznosu.

U jeku energetske krize Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj u rujnu ove godine donijelo je Odluku o uvjetima, načinu i kriterijima financiranja izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području općine Omišalj u 2022. i 2023. godini te su na istoj sjednici Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu predviđena sredstva za navedeno u iznosu od 200 tisuća kuna, a sve sa ciljem da kućanstva na području općine Omišalj postanu neovisna i slobodna od promjena cijena na energetskom tržištu.

Općina Omišalj, dakle, (su)vlasnicima obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi u na području općine te koji imaju prijavljeno prebivalište u istoj, koji su državljani RH i nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini u punom iznosu financira izradu glavnog elektrotehničkog projekta za krovne fotonaponske elektrane maksimalne snage do 30 kW. Više o Javnom pozivu može se pogledati ovdje: https://www.omisalj.hr/informacije/ostali-javni-natjecaji-i-pozivi

Do sad je započeta izrada dva projekta.

Važno je naglasiti i da osim što su stanovnici općine Omišalj oslobođeni ovog troška, s gotovom projektnom dokumentacijom mogu se prijaviti na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i time osigurati sredstva za troškove izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme.

Drugi je Natječaj za stipendiranje sportaša s područja općine Omišalj u 2023. godini, koji imaju rješenje o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u svim sportovima čiji su nacionalni sportski savezi udruženi u HOO kao punopravni ili pridruženi članovi.

Ukupan iznos stipendije određen je na temelju razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju, i to:

  • za sportaše I., II. i III. kategorije – Vrhunski sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 10.800,00 kuna (1.433,41€);
  • za sportaše IV. kategorije – Vrsni sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 8.400,00 kuna (1.114,88€);
  • za sportaše V. i VI. kategorije – Daroviti sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna (796,34€).

Uvjet je da su sportaši državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine, da imaju važeće Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o razvrstavanju sportaša u određenu kategoriju te da su između 15 i 25 godina starosti. Više o Natječaju može se pogledati ovdje: https://www.omisalj.hr/informacije/stipendije

Nakon stipendija odličnim učenicima srednjih škola, vrlo dobrim i odličnim redovitim i izvanrednim studentima preddiplomskih i diplomskih studija te studentima poslijediplomskih studija, zatim stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, ovo je još jedan način potpore za mlade iz Omišlja i Njivica.

error: Content is protected !!