Kroz četiri godine u županijske ceste uloženo 300 milijuna kuna, jedna od većih investicija i kružni tok u Puntu

Među većim projekatima realiziranim kroz protekle četiri godine su sanacija 3,7 kilometara ceste za Platak, kružni tokovi u Sv. Kuzmu, Puntu i Saršonima…

„Primorsko-goranska županija, kroz Županijsku upravu za ceste, brine o gotovo 1.000 kilometara županijskih i lokalnih prometnica u koje se godišnje ulaže oko 80 milijuna kuna“, rekao je župan Zlatko Komadina na današnjem predstavljanju kapitalnih ulaganja ŽUC-a u protekle četiri godine.

„Kroz protekle četiri godine u redovno i izvanredno održavanje županijskih cesta, ali i gradnju novih kilometara uloženo je preko 300 milijuna kuna, pri  čemu je važno naglasiti da se projekti sanacije ili održavanja cesta realiziraju u svakom kutku Županije i u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. U zadnjih 20 godina uspjeli smo sanirati takozvane crne toče te na taj način prometnice učinili sigurnijima, gradimo i kružne tokove, a gradilo bi se i više da ŽUC ima veće prihode od ovih s kojima raspolaže, a država ih nije povećavala 20 godina“, rekao je župan Komadina. Od spomenutih gotovo 80 milijuna kuna godišnjih ulaganja, oko 38 milijuna kuna odnosi na izvanredno održavanje cesta, a ostalo na redovito održavanje, rečeno je na predstavljanju. Među većim projekatima realiziranim kroz protekle četiri godine su sanacija 3,7 kilometara ceste za Platak, kružni tokovi u Sv. Kuzmu, Puntu i Saršonima, zatim sanacije županijske ceste kroz Ličko polje kao i županijskih cesta u Opatiji, Žegotima, Malom Lošinju, Industrijskoj zoni Kukuljanovo te Brešcima.

Od većih projekata koji su u planu u ovoj godini ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ Robert Maršanić najavio je izgradnju kružnog toka i sanaciju kolnika u Viškovu, zatim u Kastvu, a sanirat će se i dio ceste u Vrbniku, kao i novih kilometar ceste do Platka. „Tri su zahvata planirana u Gorskom kotaru. U Ravnoj Gori uredit će se 350 metara raskrižja županijskih cesta. Vrijednost investicije je 1,75 milijuna kuna. U sanaciju ceste, oborinske odvodnje i pločnika, od spoja sa starom cestom kroz Gorski kotar (D3) prema naselju Lučice, uložit će se 3,2 milijuna kuna. U centru Mrkoplja, sanirat će se kolnik i oborinska odvodnja u dužini od 200 metara što je investicija  vrijedna 2 milijuna kuna“, rekao je Maršanić. ŽUC će također s 800.000 kuna sufinancirat modernizaciju prometne signalizacije na raskrižju s autocestom u Čavlima.

Na predstavljanju kapitalnih ulaganja ŽUC-a sudjelovala je i resorna pročelnica Nada Milošević.

error: Content is protected !!