Kreću e-Upisi u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2021./2022.

Evaluacija i obrada podataka zaprimljenih zahtjeva traje do 17. lipnja 2021. te će roditelji o daljnjim koracima upisa u vrtić biti pravovremeno obavješteni putem internetskih stranica vrtića.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan, odnosno vrtiće Krk, Omišalj, Njivice, Malinska, Vrh, Baška, Vrbnik, Polje i Punat, za pedagošku godinu 2021./2022., putem web aplikacije Upisi u dječje vrtiće, odnosno NIAS sustava (e-Upisi), vršit će se u razdoblju od 25. svibnja – 03. lipnja 2021. godine.

Preduvjet za korištenjeaplikacije Upisi u dječje vrtiće je posjedovanje vjerodajnice u sustavu e-Građani. Ako nije korisnik sustava e-Građani, roditelj koji želi predati prijavu za upis djeteta u vrtić, mora u poslovnici FINA-e zatražiti pristup aplikaciji te ju osobno aktivirati. Nakon odabira usluge na portalu e-Građani (dostupnom na adresi: www.gov.hr) prikazat će se početni ekran za prijavu korisnika u aplikaciju Upisi u dječje vrtiće. Detaljne upute za kreiranje zahtjeva za upis djeteta putem NIAS sustava mogu se preuzeti na internteskim stranicama vrtića: www.dvkf-krk.hr, i to odabirom opcije Upisi.

Dokumentacija potrebna za prijavu (pojedini će se dokumenti automatski dohvatiti unutar NIAS sustava, u suprotnom postoji mogućnost prilaganja dokumenta u obliku privitka) je sljedeća:

 • potvrda o prebivalištu djeteta (ne starija od mjesec dana) ili važeća osobna iskaznica djeteta;
 • preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
 • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih;
 • potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (ne starija od mjesec dana);
 • za dijete roditelja invalida domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodni listovi ili izvadci iz matice rođenih ostale malodobne djece;
 • za djecu zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne stariji od mjesec dana);
 • za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) – potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju;
 • za djecu s teškoćama u razvoju – dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
 • za dijete samohranog roditelja – izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili druga javna isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
 • za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći CZSS, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog roditelja):
  • preporuka Centra za socijalnu skrb,
  • rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne stariji od mjesec dana),
  • liječnička dokumentacija i
  • ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice dane u prijavi;
 • ostala dokumentacija kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi.

Roditelji kojima je potrebna pomoć pri kreiranju prijave mogu se obratiti na jedan od sljedećih e-mailova: dvkrk.pedagog@gmail.comdvkrk.psiholog@gmail.com i voditeljicavrticakrk@gmail.com. Evaluacija i obrada podataka zaprimljenih zahtjeva traje do 17. lipnja 2021. te će roditelji o daljnjim koracima upisa u vrtić biti pravovremeno obavješteni putem internetskih stranica vrtića: www.dvkf-krk.hr.

error: Content is protected !!