Kapitalna ulaganja u županijske lučke uprave: Kroz četiri godine PGŽ uložila gotovo 36 milijuna kuna

Među najznačajnijim projektima je i dogradnja luke Baška

U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, predstavljena su najvažnija kapitalna ulaganja u Županijske lučke uprave na području PGŽ. Župan Zlatko Komadina pozdravio je ravnatelje te pohvalio njihov rad i zahvalio na uspješnoj suradnji: „ŽLU kontinuirano održavaju postojeću lučku infrastrukturu sukladno potrebama, a dodijeljena sredstva iz EU fondova odraz su višegodišnje pripreme potrebne projektne i građevinske dokumentacije, koja je preduvjet za apliciranje na fondove EU“ rekao je župan.

Zamjenica župana Marina Medarić istaknula je da je Županija osnivač osam županijskih lučkih uprava koje upravljaju sa 101 lukom otvorenom za javni promet. „Dobra je bila odluka župana Komadine koji je jedini u Hrvatskoj odlučio decentralizirati lučki sustav i formirati 8 županijskih lučkih uprava. Svaki ravnatelj najbolje poznaje svoje područje i zna kako njime efikasno upravljati. Županijske lučke uprave prije svega su osnovane kako bi izgradile komunalne vezove. Posebno bih istaknula vrlo dobru suradnju s jedinicama lokalne samouprave i partnerstvo u pokretanju i realizaciji brojnih investicija na lučkom području“, rekla je Medarić.

Naglasila je i kako su županijske lučke uprave postale i značajni poslodavac te trenutno imaju 121 zaposlenog. Istaknula je i snažan rast prihoda ŽLU koji su lani iznosili gotovo 60 milijuna kuna, dok su prije dvadeset godina oni bili svega 6 milijuna kuna. „Najvažnije je da se sav novac koji se uprihoduje na pomorskom dobru u cijelosti vraća u održavanje i ulaganje na pomorskom dobru“, zaključila je Medarić te predstavila najznačajnije projekte po iznosu sredstava koja su utrošena u njihovu realizaciju u posljednje 4 godine po svakoj pojedinoj ŽLU – od izgradnje luke Carovo, rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, dogradnje luka Crikvenica i Baška, II. faza rekonstrukcije luke Klenovica, dogradnje operativne obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, dogradnje trajektne luke Mišnjak, rekonstrukcije gata Pumpurela u luci Rab te dogradnja luka Unije i Mrtvaška.

Putem dodijeljenih potpora za investicijska ulaganja u sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju lučke podgradnje u razdoblju od 2017. do 2020. godine PGŽ je uložila 35.831.317,30 kuna u sustav županijskih lučkih uprava. Od 2014. godine do danas ukupno je izrađeno 80 geodetskih elaborata luka otvorenih za javni promet ukupne vrijednosti 1.915.387,50 kuna s PDV-om, od kojih je 72 provedeno, dok je 8 elaborata u provedbi.

Spremnost projekata ŽLU PGŽ rezultirala je dobivanjem sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te je od 2018. do 2021. godine osigurano bespovratno sufinanciranje projekata u iznosu od 278.846.360,33 kuna.

U ime svih ravnatelja ŽLU-a obratio se Mario Kružić koji se zahvalio županu što je prepoznao važnost ulaganja u lučko područje koje spada među najvažnije smjernice razvoja same županije te rekao kako se nada da će biti jednako uspješni i u budućim investicijama i projektima.

Foto: Ilustracija
error: Content is protected !!