JU „Priroda“ nastavlja brojne aktivnosti zaštite i promocije prirodne baštine, obuhvaćen je i Krk

Od istraživanja i praćenja staništa i strogo zaštićenih vrsta zanimljivo je izdvojiti da će se provesti i prvi sustavni monitoring ptice ćukavice na južnom dijelu otoka Krka

U 2023. godini Javna ustanova „Priroda“ nastavlja s provedbom brojnih aktivnosti iz djelokruga zaštite prirode. Naime, po biološkoj raznolikosti, županijski je prostor prepoznat kao jedan od najbogatijih u Europi, a kvarnerski bjeloglavi supovi zasigurno su, uz velike zvijeri i dupine, jedan od simbola zaštite i očuvanja staništa i krovnih vrsta u Primorsko-goranskoj županiji, istaknula je na konferenciji za novinare pročelnica UO za graditeljstvo, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Koraljka Vahtar-Jurković. Dodala je da Ustanova upravlja s 28 zaštićenih područja i ekološkom mrežom Natura 200 te dva centra koja su ujedno i najvidljivija, Centrom za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu te Centrom za velike zvijeri u Staroj Sušici. Ta dva centra lani su imala 20.000 posjetitelja, a njihov je rad prepoznao i jedan veliki trgovački lanac kroz kampanju „Zvjerići“.

Kampanja promovira  zaštićene životinjske vrste, a od njih sedam čak su četiri s našeg područja, bjeloglavi sup, medvjed, vuk i ris. Kroz ovu kampanju JU „Priroda“ dobit će donacijska sredstva, a bit će namijenjena za nabavku hrane za cresko hranilište za supove, odnosno za nabavku nove opreme za praćenje pojavnosti velikih zvijeri u Gorskom kotaru, istaknula je ravnateljica JU „Priroda“ Irena Jurić. Naglasila je da je Ustanova kroz svoj Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u mjestu Beli bavi očuvanjem ove strogo zaštićene vrste, a od 2023. još i intenzivnije, kao partner u europskome projektu iz Programa LIFE. Naime od 2023.-2027. dio su tima u provedbi projekta LIFE SUPport, čiji je cilj dugoročni opstanak supova na Kvarneru i širenje populacije na povijesna gnjezdilišta. Projekt je već započeo te je u tijeku monitoring gnijezdećih parova supova, a sustavom ugrađenog video nadzora na otoku Plavniku, baš na prvi dan klimatološkog proljeća 1. ožujka, kamera je zabilježila mladog ptića u gnijezdu!

U sklopu ovog europskog projekta Ustanova će provoditi aktivnosti na unapređenju monitoringa, rada hranilišta, uvjeta gniježđenja i ostalih mjera očuvanja ove jedinstvene populacije.

Osim supova, prepoznat kao vrijedna karika u edukaciji i očuvanju prirodne baštine jest i Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici. Kako je navela,  u 2023. godini fokus će biti na goranska zaštićena područja i to prvenstveno značajne krajobraze Vražji prolaz-Zeleni vir i Kamačnik. U Vražjem prolazu, nevrijeme je krajem 2022. godine uzrokovalo uništenje sustava stepeništa i mostića, stoga Ustanova trenutno izrađuje geodetsku i projektnu dokumentaciju potrebnu za sveobuhvatnu sanaciju. Za ovu turističku sezonu posjetiteljima će biti dostupan Zeleni vir, dok će kanjon Vražji prolaz biti zatvoren radi potrebne obnove. Za Kamačnik će se u ovoj godini također izraditi projekt obnove dijelova postojećih staza.

Osim aktivnosti u zaštićenim područjima, tijekom 2023. završava i provedba projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ kojeg je nositelj i koordinator Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u okviru kojeg će biti izrađeni nacrti planova upravljanja ekološkom mrežom za otok Krk, otok Rab i Gorski kotar, kao temeljni dokumenti za provedbu aktivnosti zaštite ciljnih vrsta i ciljnih staništa od interesa za Europsku uniju.

Od istraživanja i praćenja staništa i strogo zaštićenih vrsta zanimljivo je izdvojiti da će se provesti prvi sustavni monitoring ptice ćukavice na južnom dijelu otoka Krka, postaviti će se namjenske kućice za gniježđenje sove jastrebače u Gorskom kotaru, nastaviti će se prirodoslovna istraživanja gornjeg toka Rječine kao vrijednog staništa bjelonogog raka, provesti će se monitoring mikroklimatskih uvjeta u turistički uređenim špiljama u nadležnosti Ustanove, monitoring vretenca jezerski regoč i orhideje jadranska kozonoška kao i nastaviti sudjelovanje u projektu „Očuvanje plemenite periske u Jadranskom moru“.

error: Content is protected !!