Istraživanje NZZJZ PGŽ: Mikroplastika je na Kvarneru prisutna na plažama, površini mora i u dagnjama

Utvrđeno je da je najveći izvor mikroplastike na Kvarneru neobrađena otpadna voda koja odlazi u more, kao i ispiranje terena i atmosfere nakon jakih kiša

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u sklopu Interreg suradnje Italija-Hrvatska i partnerstva na projektu NET4mPLASTIC, sudjelovao je na završnom izlaganju u Ferrrari (IT), na kojem su izneseni zaključci  i rezultati istraživanja i korištenja novih tehnologija s ciljem otkrivanja i analize  makro i mikro plastike u Jadranskom moru.

NET4mPLASTIC projekt vrijedan je 2.478.640 €, a pokrenut je 2019. godine s ciljem prikupljanja podataka o rasprostranjenosti  i sastavu mikro plastike duž hrvatskog i talijanskog obalnog i morskog područja te poboljšanja njihove kvalitete korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa.

Sitne čestice mikroplastike (komadi plastike manji od 1 mm), predstavljaju veliki ekološki i javnozdravstveni problem, jer se mikroplastika konzumacijom akumulira u živim organizmima. NZZJZ PGŽ za vrijeme trajanja projekta sudjelovao je u analizi uzoraka, analizi utjecaja mikroplastike na zdravlje ljudi te u prikupljanju i obradi podataka o prisutnosti mikroplastike na području Kvarnera, rezultati istraživanja pokazuju da je mikroplastika na Kvarneru prisutna u sedimentu na plažama, na površini mora i u dagnjama, ali važno je napomenuti da broj čestica ne odstupa značajno od utvrđenog prosjeka za cijeli Jadran. Utvrđeno je da je najveći izvor mikroplastike na Kvarneru neobrađena otpadna voda koja odlazi u more, kao i ispiranje terena i atmosfere nakon jakih kiša.

Novim saznanjima o podrijetlu, brojnosti i rasprostranjenosti mikroplastike u morskim sustavima te primjenom novih tehnologija, NZZJZ PGŽ aktivno će sudjelovati u praćenju akumulacije mikroplastike, procjeni rizika za ljudsko zdravlje te pitanjima vezanim za gospodarenje otpadom.

error: Content is protected !!