Željko Linšak imenovan za novog ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ

“Smatram da je trenutna slika NZZJZ PGŽ dobar temelj za daljnji razvoj novih projekata i aktivnosti iz područja javnog zdravstva, koji će u konačnici biti ulog u zdravlje sadašnjih, ali i budućih generacija“, izjavio je Linšak

Na sjednici Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing, dosadašnji zamjenik ravnatelja NZZJZ PGŽ, imenovan je novim ravnateljem ove županijske ustanove.

„Velika je čast, ali i odgovornost nastaviti s ekspanzijom javnozdravstvenih aktivnosti, projekata i angažmana s ciljem prevencije bolesti i zaštite zdravlja građana naše Županije. NZZJZ PGŽ, i u uvjetima pandemije, nastojao je maksimalno sudjelovati u prevenciji kroničnih bolesti te aktivno provoditi planski usmjerene aktivnosti s ciljem poboljšanja zdravlja opće populacije. Smatram da je trenutna slika NZZJZ PGŽ dobar temelj za daljnji razvoj novih projekata i aktivnosti iz područja javnog zdravstva, koji će u konačnici biti ulog u zdravlje sadašnjih, ali i budućih generacija“, izjavio je doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing. povodom imenovanja.

Doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing. magistrirao je toksikologiju te doktorirao biologiju, a trenutno je i docent na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  Karijeru u NZZJZ PGŽ započeo je 2004. godine kao pripravnik na Epidemiološkom odjelu, a dugogodišnje iskustvo stekao je na Zdravstveno-ekološkom odjelu kao stručni suradnik te voditelj odsjeka i odjela.

 

error: Content is protected !!