Grad Krk raspisao natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. travnja 2022. godine

Grad Krk je raspisao Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna, a isplaćivat će se u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine. Broj predviđenih stipendija je ograničen.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji su državljani RH i barem godinu dana imaju prebivalište u Gradu Krku. Prijaviti se mogu studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija, ako su ostvarili  prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8, kao i studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija a položili su minimalno 50 posto upisanih predmeta.

Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. O rezultatima natječaja svi će prijavitelji biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom mogu se dostaviti u pisarnicu Grada Krka, I. kat – soba 27, odnosno poštanskim putem, i to preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili elektroničkim putem na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr. Krajnji rok za dostavu prijava je 30. travnja 2022. godine. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Popis potrebnih dokumenata i obrazac prijave kao i dodatni detalji dostupni su na web stranicama Grada Krka, OVDJE.

error: Content is protected !!