Grad Krk i u nastavku sezone bilježi pozitivne turističke rezultate

Podaci e-visitora pokazuju da grad Krk i u srpnju nastavlja bilježiti pozitivne turističke rezultate

Ukupna ostvarena noćenja komercijalnog i nekomercijalnog smještaja za razdoblje siječanj-srpanj 2023. godine iznose tako 857.600 noćenja što je 3% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (830.888), a ukupan broj ostvarenih dolazaka je 150.823 odnosno 3% više u odnosu na 2022. godinu (146.219).

U komercijalnim smještaju ukupna ostvarena noćenja za razdoblje siječanj-srpanj 2023. godine iznose 776.273 noćenja, što je 4% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (749.176), a ukupan broj ostvarenih dolazaka je 145.428, odnosno 4% više u odnosu na 2022. godinu (140.405).

Najveći broj noćenja u razdoblju siječanj-srpanj 2023. godine ostvaren je u kampovima (359.231) što čini porast od 8% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini (333.349). U objektima u domaćinstvu ostvareno 300.796 noćenja što čini ostvarenje jednako razini 2022. godini (298.795). U hotelima je ostvareno 85.383 noćenja, što je 97% ostvarenja istom razdoblju 2022. godine (88.055)

Pet najjačih tržišta po ukupnom broju ostvarenih noćenja, u komercijalnom smještaju, u razdoblju siječanj-srpanj 2023. godine čine:

Njemačka 297.104 (udio 38 %), ostvarenje na razini 2022.
Austrija 86.468 (udio 11%), ostvarenje na razini 2022.
Slovenija 70.988 (udio 9%), porast od 1%
Italija 44.672 (udio 6%), porast od 13%
Mađarska 38.457 (udio 5%), porast od 13%

TURISTIČKO OSTVARENJE GRAD KRK – SRPANJ 2023.

Ukupna ostvarena noćenja komercijalnog i nekomercijalnog smještaja za mjesec srpanj 2023. godine iznose 423.924 noćenja, što je 99% ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (428.489), a ukupan broj ostvarenih dolazaka 63.907 što je 1% više u odnosu na 2022. godinu (63.075).

U komercijalnom smještaju ukupna ostvarena noćenja za mjesec srpanj 2023. godine iznose 369.276 noćenja, što je 99,6% ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine (370.731), odnosno na razini ostvarenja prošlogodišnjeg srpnja, a ukupan broj ostvarenih dolazaka je 60.627, odnosno 2% više u odnosu na 2022. godinu (59.484).

Najveći broj noćenja u 2023. godine ostvareno je u objektima u domaćinstvu (178.311) što čini ostvarenje od 97% u odnosu na srpanj 2023. godine (184.088). U kampovima je ostvareno 142.330 noćenja, što čini porast od 2% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini (139.385). U hotelima je ostvareno 33.024 noćenja, što je 3% više nego u srpnju 2022. godine (32.143).

Pet najjačih tržišta po ukupnom broju noćenja u srpnju 2023. godine, u komercijalnom smještaju, čine:

Njemačka 112.653 (udio 31 %), 92% ostvarenja u usporedbi sa srpnjem 2022.
Austrija 37.124 (udio 10 %), porast od 2%
Slovenija 31.566 (udio 9 %), porast od 2%
Mađarska 26.327 (udio 7 %), porast od 13%
Italija 25.465 (udio 7 %), porast od 10%

error: Content is protected !!