Raspisan Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2023. godini

Ovakav javni poziv prvi je put raspisan 2022. godine, a budući da je odaziv bio jako velik, u 2023. budžet je povećan na 25.000 eura

Turistička zajednica Grada Krka raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka od međunarodnog ili nacionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju. Prvenstveno se to odnosi na sadržaje koji doprinose unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Krka, promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža grada Krka kao turističke destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, povećanju broja noćenja, razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine te razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Ovakav javni poziv prvi je put raspisan 2022. godine, a budući da je odaziv bio jako velik, u 2023. budžet je povećan na 25.000 eura.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju kulturnih i zabavnih, sportskih, eno-gastro, povijesnih, tradicijskih i etno te ostalih događanja na području grada Krka u 2023. godini, a namijenjena su za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju programa, događanja i manifestacija.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe, a jedan organizator može kandidirati maksimalno tri programa, događanja, odnosno manifestacije. TZG Krk može organizatoru odobriti potporu do najviše 50% opravdanih, odnosno prihvatljivih troškova.

Svi detalji javnog poziva, kao i prijavnica i popis dokumentacije dostupni su OVDJE.

Ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZG Krka najkasnije do 24. ožujka 2023. godine do 15.00 sati neovisno o načinu dostave.

 

error: Content is protected !!