Grad Krk: 22 programa dobila potporu za programe, događanja i manifestacije u turizmu

“Jako smo zadovoljni iznimno dobrim odazivom i kvalitetnim projektima koji će dodatno obogatiti ponudu grada Krka i brojnim sadržajima koji će zasigurno biti i motiv dolaska”, kaže direktorica TZG Krka Ivana Kovačić

Čak 22 programa, manifestacije ili projekta dobili su financijsku podršku TZG Krka na prvom Javnom pozivu za dodjelu bespovratne potpore projektima koji imaju za cilj dodatno obogatiti turistički sadržaj grada Krka.

Za sredstva potpore mogle su aplicirati fizičke i pravne osobe, trgovačka društva, obrti, udruge, umjetničke organizacije i ustanove, a ukupna vrijednost Javnog poziva iznosila je 150.000,00 kuna.

Kompletan budžet raspoređen je među 14 predlagatelja, a sredstva su dobili Hoteli Krk d.o.o. – Gourment and Wine Experience by Deni  Srdoč, 9.000,00 kn; Društvo za športsku rekreaciju Centar aktivnosti Krk – Sportsko-rekreativni i event program, 12.000,00 kn; Udruga Hrvatski otočni proizvod – Sajam Bodulska kašeta, 7.500,00 kn; Katedra Čakavskog sabora Kornić – Interpretacijska šetnja Kornićarski kamiki, 3.500,00 kn; 17. Fešta od presnaci, 3.500,00 kn; Udruga Art Modis – Etno modna revija, 5.000,00 kn; Umjetnička večer, 5.000,00 kn; Udruga Knezovi krčki Frankopani – Srednjovjekovna povorka u vrijeme trajanja Krčkog sajma, 8.000,00 kn; Dramski studio Frankopan, 7.000,00 kn; Knezovi krčki Frankopani na Danima smokava, 5.000,00 kn; Foto klub Krk – Foto jesen u gradu Krku, 4.000,00 kn;  Waved Studio d.o.o. – Pričaonica, 4.000,00 kn; Atletski klub Krk – Jump2Krk – Skoči na Krk, 17.000,00 kn; Udruga Muzika u koracima – MooK  – Koncert polaznika glazbenih radiona ususret blagdana sv. Nikole, 1.687,50 kn; Glazbeni kamp 2022., 8.000,00 kn; Koncert polaznika glazbenih radionica ususret blagdana sv. Petra (Petrove), 2.812,50 kn; Udruga Žene za otok – Manifestacija Žene, krila i korijeni, 9.000,00 kn; Udruga Ruke  -Sajmeni program Ruke, 4.000,00 kn; Udruga Progres Krk – Ekološke tržnice, 8.500,00 kn i Udruga Kreativni Krk – Krk Etno Fest – Pul kaštela, 8.000,00 kn; Tramonto festival, 9.000,00 kn; Prvomajski inkubator, 8.500,00 kn.

“Ove godine Turistička zajednica Grada Krka po prvi je put raspisala Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu u 2022. godini, a ukupno je na sjednici Turističkog vijeća održanoj 3.5.2022. podržano 22 projekta i sva planirana sredstva su raspoređena. Jako smo zadovoljni iznimno dobrim odazivom i kvalitetnim projektima koji će dodatno obogatiti ponudu grada Krka i brojnim sadržajima koji će zasigurno biti i motiv dolaska”, kaže direktorica TZG Krka Ivana Kovačić.

Pravilnikom su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje bespovratnih novčanih sredstava za turističke programe, događanja i manifestacije na području Grada Krka, a sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu.

Kako ističe direktorica Ivana Kovačić, sredstva, odnosno potpora TZG Krka dodjeljuje za programe, događanja i manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Krka
 • promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža grada Krka kao turističke destinacije,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
 • povećanju broja noćenja,
 • razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine,
 • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Sredstva potpora odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 • kulturna i zabavna događanja na području grada Krka
 • sportska događanja na području grada Krka
 • eno-gastronomska događanja na području grada Krka
 • povijesna događanja na području grada Krka
 • tradicijska/etno događanja na području grada Krka
 • ostala događanja na području grada Krka
error: Content is protected !!