Epidemiološki odjel NZZJZ PGŽ – Prva crta obrane od zaraznih bolesti u Primorsko – goranskoj županiji

Epidemiološki odjel dostupan je svima građanima svaki radni dan od 7 do 19,30 sati u prizemlju zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, gdje se građani mogu javiti samoinicijativno ili po pozivu.

Globalna  epidemija COVID – 19, kako u svijetu, tako i u Primorsko – goranskoj županiji, stavila je u fokus značaj i ulogu epidemiologije u javnom zdravstvu.  Epidemiološki odjel kao organizacijska jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, prateći tijek i trendove epidemije i oboljelih, ima ključnu ulogu u suzbijanju aktualne epidemije bolesti COVID – 19, ali i ostalih bolesti koje su od javnozdravstvenog značaja za zdravlje stanovništva naše Županije.

Na čelu s Voditeljem Epidemiološkog odjela, mr.sc. Dobricom Rončevićem, dr.med., unutar Odjela djeluje Odsjek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i Odsjek za higijensko – epidemiološki nadzor i uzrokovanje, koji sustavno i  organizirano provode epidemiološko – higijensku djelatnost na području Primorsko – goranske županije te provode potrebne aktivnosti u sprečavanju i suzbijanju širenja zaraznih bolesti.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije lider je u mnogim područjima,  pa tako Epidemiološki odjel prvi u Republici Hrvatskoj 2003. godine započinje s aktivnim sudjelovanjem u implementaciji novih zahtjeva i sustava za sigurnost hrane, kao dijela nacionalne politike sigurnosti hrane, utemeljene na zahtjevima zajedničkog europskog tržišta.

Epidemiološki odjel unutar svojih ambulanti provodi i obvezna i neobavezna cijepljenja odraslih osoba i djece, uz izdavanje međunarodne potvrde. Uglavnom se radi o pomorcima ili putnicima, a najtraženija cjepiva su ona protiv žute groznice, koje je i zakonski obavezno za putnike koji idu u centralnu Afriku i Južnu Ameriku. Provodi se i savjetovanje o provedbi mjera za smanjenje rizika na putovanjima u visokorizične zemlje i antimalaričnoj profilaksi. Unutar Odjela, a prema Provedbenom programu obveznih cijepljenja izrađuje se plan cijepljenja za područje Primorsko – goranske županije, sukladno potrebama cjepitelja. Mjesečno i godišnje nadzire se, analizira i evaluira provođenje Programa te se prati i evidentira učinkovitost cijepljenja, kao i učestalost i težina neželjenih nuspojava i postvakcinalnih komplikacija.

Odjel sustavno sudjeluje u sprečavanju spolno prenosivih bolesti, te se građani bez uputnice mogu obratiti epidemiologu. U Hrvatskoj od 2003. godine u svim većim gradovima postoji mreža Centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, pa tako i u NZZJZ PGŽ. Svi savjetnici su doktori medicine, adekvatno educirani za rad u savjetovalištu, a u riječkom Zavodu građani savjet mogu potražiti svaki ponedjeljak i srijedu od 13 do 15 sati. Osim u prostorima Zavoda, povremene akcije testiranja provode se i u zavodskim ispostavama te u riječkom zatvoru. Od 2010. godine testiranja se u redovnim terminima odvijaju i u prostorima Udruge Hepatos Rijeka. Takav vaninstitucionalni rad pridonosi boljoj suradnji, odazivu i destigmatizaciji pacijenata.

Odsjek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju koji djeluje pri Epidemiološkom odjelu sustavno djeluje u smjeru kontrole štetnika, kao što su insekti, glodavci i ostali prenositelji zaraznih bolesti. Odsjek izrađuje prijedlog preventivnih mjera DDD za područje Županije i jedinica lokalne samouprave, provodi stručni nadzor nad preventivnim i protuepidemijskim DDD mjerama, nadzor nad prisutnošću vektora zaraznih bolesti s mapiranjem njihovih ekoloških niša (štetnih insekata i glodavaca), provodi stručni nadzor nad provedbom preventivnih mjera za smanjenje rizika od legionarske bolesti i izrađuje analize objekata s obzirom na rizik njezine pojave. Također, kontinuirano provodi edukaciju stanovništva s osnovama biologije štetnih insekata i glodavaca te preventivnim mjerama, koje sami mogu poduzeti, kako bi se smanjila njihova populacija.

Epidemiološki odjel dostupan je svima građanima svaki radni dan od 7 do 19,30 sati u prizemlju zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, gdje se građani mogu javiti samoinicijativno ili po pozivu.  Izvan radnog vremena organizirana je dostupnost u slučaju hitnoće.

 

error: Content is protected !!