Biserujku je ove godine obišlo 39 tisuća posjetitelja

Do 15. rujna špilja Vrelo zabilježila je oko 16 tisuća posjeta, špilja Lokvarka oko 4.500 tisuća, Kamačnik oko 16 tisuća, Golubinjak oko 13 tisuća te špilja Biserujka na Krku oko 39 tisuća

Na redovitoj tjednoj konferenciji za medije PGŽ-a, ravnatelj JU Priroda Marko Modrić predstavio je presjek turističkih rezultata posjećenosti špilja u nadležnosti JU Priroda i planirane investicije ove županijske javne ustanove. Kako je naveo, isplatom ukupnog iznosa sufinanciranja, uspješno je završen projekt unapređenja oporavilišta za bjeloglave supove u Belom na Cresu. Radi se o investiciji u visini od 117 tisuća eura, od čega je preko 114 tisuća eura sufinancirano od Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša dok je preostali iznos osigurala JU Priroda. U sklopu projekta, rekonstruirana je pomoćna zgrada u kojoj je opremljena ambulanta za prihvat supova i prostorija za intenzivnu skrb. Također je rekonstruirana letnica te nabavljena hladnjača za skladištenje hrane. Infrastruktura je ujedno bila i preduvjet za apliciranje europskog projekta LIFE Support koji je posvećen osiguravanju budućnosti bjeloglavih supova te stvaranju boljih uvjeta njihova gniježđenja i povećanja populacije na Kvarneru.

Govoreći o turističkim rezultatima, ravnatelj je naveo da je do 15. rujna Centar za posjetitelje Beli zabilježio 10.500 posjetitelja, što ovu godinu čini rekordnom. U istom razdoblju, Centar za velike zvijeri u Staroj Sušici posjetilo je oko 7500 posjetitelja dok se na godišnjoj razini ta brojka kreće oko 10 tisuća posjetitelja. Nadalje, špilja Vrelo zabilježila je oko 16 tisuća posjeta, špilja Lokvarka oko 4.500 tisuća, Kamačnik oko 16 tisuća, Golubinjak oko 13 tisuća te špilja Biserujka na Krku oko 39 tisuća dok Vražji prolaz i Zeleni Vir bilježe pad broja posjetitelja kao posljedicu velikog nevremena koje je oštetilo infrastrukturu na tim lokacijama.

Vražji prolaz zatvoren je cijelu ovu godinu, napomenuo je ravnatelj i kao najizazovniju aktivnost ustanove u 2024. godini najavio rekonstrukciju mostova u Vražjem prolazu za koju je rekao da će biti izuzetno zahtjevna s obzirom na to da na lokaciji nije moguć pristup bilo kakvoj mehanizaciji te će se sve morati projektirati da bude prenosivo i spojivo na licu mjesta. Trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije i troškovnika, a prema preliminarnim procjenama, radi se o ukupnom iznosu preko 50 tisuća eura.

error: Content is protected !!