Župan donio odluku o odstrelu divlje svinje, jelena lopatara, čaglja i medvjeda do potpunog uklanjanja iz otočnih lovišta

Navedenim su Planom određene mjere kojima se pokušava izbjeći nastanak štete u lovištima, a odnose se uglavnom na obaveze lovozakupnika

Sukladno Zakonu o lovstvu, Župan Primorsko-goranske županije donio je Plan uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Primorsko-goranske županije za novu lovnu godinu 2021/22., koji će biti objavljen u Službenim novinama PGŽ i stupa na snagu od 1. travnja 2021. godine.

Navedenim su Planom određene mjere kojima se pokušava izbjeći nastanak štete u lovištima, a odnose se uglavnom na obaveze lovozakupnika: praćenje propisa i stanja u lovištu, podnošenje izvještaja nadležnom upravnom odjelu te koordinaciju i suradnju s potencijalnim oštećenicima i drugim dionicima na području lovstva.

U otočnim lovištima dopušta se odstrel divlje svinje, jelena lopatara, čaglja i medvjeda bez obzira na spol i dob, do potpunog uklanjanja iz lovišta.

error: Content is protected !!